Právě si prohlížíte Výzva pro farnost XVI.

Výzva pro farnost XVI.

  • Rubriky příspěvkuInformace

Celou výzvu s informacemi si stáhněte kliknutím zde.

FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ XVI.

Milí přátelé z našich farností,

jak už určitě víte, naši biskupové se dohodli s vládou na postupném uvolňování opatření týkajících se slavení náboženských obřadů. Dnes nám náš otec biskup Tomáš poslal i upřesňující pravidla pro naši diecézi. Obracíme se na vás tedy s prosbou, abychom se společně pokusili najít způsob, jak se co možná nejlépe této stále se měnící situace zhostit.

Velmi důležité nám ale připadá, abychom vůbec správně pochopili, oč v nejbližších týdnech, ale možná spíš měsících půjde.

Jedna věc je jasná a my vás chceme moc poprosit, abyste ji společně s námi i tak přijali: NEVRACÍME SE K NORMÁLU! To, že se budou postupně uvolňovat opatření týkající se slavení eucharistie a ostatních svátostí, ještě vůbec neznamená, že se vracíme do situace před nákazou novým typem koronaviru. Zítřek bude zítřek, ale rozhodně ne včerejšek. Co to pro nás znamená? Že si budeme muset zvyknout na nové, do značné míry velmi odlišné fungování našeho farního společenství a života.

Ani v té první oblasti, která se začne pomalu měnit, tedy v liturgii, se nevracíme k původnímu stavu. A vůbec nejde jen o bezpečnostní opatření, která jistě nejsou otázkou pouhých týdnů, a která tedy budeme muset přijmout na dlouhou dobu dopředu, ani nejde jen o to, že teď musíme vytvořit nový systém, jak budeme eucharistie slavit (tedy zvolit kritéria účasti, vhodné kostely z hlediska bezpečnosti apod.), ale jde o samotný princip, o naši mentalitu. A to si od nás všech už nyní vyžaduje opravdu velké „obrácení“, tedy změnu smýšlení.

Jistě nebude možné, abychom teď jednoduše začali připravovat měsíční farní rozpisy jako dříve. S metodou chytré karantény, která nyní startuje, je totiž pravděpodobné, že se občas stane, že my obláti budeme muset zůstat 14 dní doma, protože se jeden z nás setkal s panem X, který se setkal s paní Y, která byla na návštěvě u své vnučky, u které byla nákaza potvrzena. „Trasování“ nás může zničehonic na 14 dní vyřadit. A řešením nebude, že po tu dobu budete moct jezdit do sousedních farností, protože to například ještě omezený počet lidí nedovolí apod. A taková situace se může opakovat.

Je třeba si také uvědomit, že s postupně uvolňovanými opatřeními se my, obláti, začneme zase stýkat především se skupinami lidí, kteří jsou z hlediska nákazy nejzranitelnější (budeme přinášet sv. přijímání našim seniorům, slavit spolu s nimi svátost smíření apod.). To všechno od nás všech bude vyžadovat nejen velkou dávku trpělivosti, pochopení a tolerance, ale i velkou flexibilitu a ochotu k náhlým změnám.

Proto nám připadá velmi důležité, abychom už nyní začali ještě více posilovat naše „virtuální“ propojení, tedy abychom nepřestávali shromažďovat e-mailové adresy a jiné kontakty na lidi, kteří jsou součástí (v tom nejširším slova smyslu) našich společenství – k čemuž by nás naopak uvolňování situace mohlo přirozeně vést. Je třeba, abychom se dostali tímto způsobem i k lidem, kteří do kostela nechodí pravidelně, ale třeba jen občas; je třeba, abychom se dostali i k těm, kteří územně do našich farností nespadají, ale pravidelně nebo jednou za čas k nám jezdí; je třeba získat kontakt i na ty, u kterých se nám to doposud nepodařilo. To všechno proto, abychom se i v budoucnosti mohli co nejrychleji informovat o změnách, které budou daleko častější než dřív. V této souvislosti se osobně obrátíme zvlášť na některé z vás s žádostí o pomoc při shromažďování kontaktů a adres. Ale chceme už teď vyzvat každého z vás, abyste nám dali vědět, pokud víte o někom, ke komu se naše informace zatím nedostanou.

A teď už k novinkám týkajícím se postupného obnovování slavení svátostí:

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od pondělí 27. dubna bude za dodržování bezpečnostních opatření možné konání bohoslužeb s účastí 15 osob (kněz + 14). Pokud jde o další kroky, které se objevily v médiích, ty, prosím, berte s rezervou, protože další zvyšované počty NEJSOU oficiální! Záleží na tom, jak bude probíhat první fáze.

Podmínky:

1) dvoumetrové rozestupy (kromě rodin žijících v téže domácnosti)

2) povinná dezinfekce rukou před vstupem do kostela (dezinfekci zajistíme)

3) rouška po celou dobu bohoslužby kromě přijímání

4) Není pozdravení pokoje ani žehnání se svěcenou vodou.

5) Bohoslužba se nesmí prodlužovat (žádné modlitby před ani po mši).

6) Liturgický prostor musí být vždy po bohoslužbě vydezinfikován.

7) Věřící nesmí do jiných prostor než chrámové lodi.

8) Jiný program ve farnosti není možný.

Otec biskup Tomáš pro plzeňskou diecézi upřesňuje:

1) I nadále platí dispens od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící (možnost náhrady: domácí bohoslužba slova, sledování bohoslužeb v televizi apod.). Účast na společné bohoslužbě musí dobře zvážit především nejohroženější kategorie lidí!

2) Místa na jednotlivých bohoslužbách musí být pro konkrétní týden jmenovitě rezervována dopředu. Každý věřící si může zarezervovat jednu bohoslužbu za týden.

3) Každá bohoslužba v týdnu má platnost NEDĚLNÍ.

4) Účast na konkrétní bohoslužbě je možná pouze na základě kontroly seznamu rezervací.

5) Podávání eucharistie je možné jen na ruku.

6) Svátost smíření je možná pouze za důsledného dodržování pravidel stanovených ministerstvem.

7) Je třeba dodržovat všechna pravidla vydaná vládou.

Konkrétní ustanovení pro farnosti Plasy a Manětín:

1) Během tohoto týdne se na vás obrátíme buď my sami, nebo námi pověření farníci (Marie Fantová, František Pešík a Richard Šulko) a budeme s vámi domlouvat možnost účasti na mši sv. v týdnu od 27. dubna do 3. května. Pokud by se na vás do pátku 1. května nikdo neobrátil, prosíme vás, abyste nám zatelefonovali nebo napsali.

2) Každému bude ve zmíněném týdnu nabídnuta jedna účast na mši sv. nebo možnost svatého přijímání doma. Prosíme především nejvíce ohrožené skupiny našich farníků, aby svou fyzickou účast na mši sv. dobře zvážily.

3) Pokud jde o svátost smíření, ta bude možná vždy půl hodiny po mši sv. I při ní musíme dodržovat všechny pravidla. Prosíme vás tedy o trpělivost a vstřícnost, pokud nebude vše moci proběhnout hned během prvního týdne.

4) Mše sv. prozatím NEBUDOU v obvyklých dnech a časech, ale budou vám nabízeny konkrétní dny a hodiny. Bohoslužby budou probíhat pro „manětínský okruh“ v kostele sv. Jana Křtitele v Manětíně, pro „křečovský okruh“ v kostele sv. Petra a Pavla v Křečově, pro „nečtinský okruh“ v kostele sv. Jakuba v Nečtinech a pro „plaský okruh“ v kostele sv. archanděla Michaela v Oboře.

– Pokračujme, prosím, v modlitbě našeho čtvrtečního růžence na úmysl zastavení pandemie a ochrany našeho společenství a nám blízkých lidí ode všeho zlého. Pokračujme i v četbě Božího slova. Ve velikonoční době společně čteme Skutky apoštolů. Vytrvejme i v modlitbě Živého růžence a také v modlitbě za déšť a vláhu.

– Na stránkách www.media.oblati.cz budete moct i dál nacházet povzbuzení, impulsy, i když možná v trochu jiné podobě.

Milí přátelé,

víme, že dnešní doba není snadná, ale zároveň je pro nás všechny velkou příležitostí k růstu a prohlubování své víry i našeho společenství. Krátkou a velmi zdařilou úvahu od našeho Petra právě na toto téma si můžete přečíst zde:

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-04-o-necekanych-velikonocich-a-prilezitostech-v-dobe-karanteny

Ještě jednou vás tedy žádáme o trpělivost a pochopení, pokud se ne všechno bude hned dařit.

Moc vám děkujeme a s přáním pokojné a snad i radostné velikonoční doby vás všechny zdravíme a moc se na vás těšíme!

Vaši misionáři obláti