Farní informace / 17. listopadu

  • Post category:Informace

Celý dopis ke stažení zde! Milí přátelé, opět vás po několika dnech zdravíme z Plas a všichni doufáme, že se vám daří dobře a že jste přiměřeně době fyzicky i psychicky…

Continue Reading Farní informace / 17. listopadu

Farní informace / 8. listopadu

  • Post category:Informace

Milí přátelé a farníci, chceme vás z Plas jen v krátkosti pozdravit a popřát vám hezký a snad i pokojný nový týden. Pomalu se blížíme ke konci liturgického roku, za tři…

Continue Reading Farní informace / 8. listopadu

Farní informace

Milí přátelé, úměrně k šířící se nákaze bychom jako křesťanské společenství, tedy Boží lid, který už zakouší prvotiny vzkříšení, mohli a měli být svědky stejně tak rychle se šířící naděje, pokoje…

Continue Reading Farní informace

Výzva „Zůstaňte doma“

Dopis plzeňského biskupa Tomáše Holuba k aktuálnímu dění. Sestry a bratři, v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte…

Continue Reading Výzva „Zůstaňte doma“

Zrušení bohoslužeb do 18. října

Milí přátelé, dnes ráno jsme vám chtěli odeslat náš těžce vypracovaný návrh na šestičlenné bohoslužby, ale všechno je jinak… Vzhledem k novým okolnostem v naší komunitě (preventivní karanténa jednoho z nás), musíme bohužel…

Continue Reading Zrušení bohoslužeb do 18. října

Společná modlitba přímluv

  • Post category:Informace

Přímluvy v době pandemie se můžete s námi modlit v jakoukoli dobu při jakékoli příležitosti. Kompletní přímluvy ke stažení zde. Otče, ty jsi Bůh nanejvýš blízký a milosrdný. Obracíme se na…

Continue Reading Společná modlitba přímluv