KRONIKA

SPOLEČENSTVÍ

KOSTELY A KAPLE

FARY

Kronika

 • 1144: založení plaského kláštera

  Založení kláštera knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou roku 1144. V březnu 1145 přicházejí první cisterciáci z bavorského Langheimu.

 • 1154: stavba kostela Nanebevzetí panny marie v plasích

  Opat Ivo započal roku 1154 výstavbu románského konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1204 vysvěcen olomouckým biskupem Robertem.

 • 1350: stavba kostela Povýšení sv. kříže v dolní bělé

  Kolem roku 1350 byl postaven kostel Povýšení svatého Kříže v gotickém slohu. Založili jej bratři Sezema a Racek z Bělé.

 • 1661: výstavba zničeného kostela v plasích

  V období Husitských válek byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích zničen a na jeho ruinách byl v letech 1661-1668 vystavěn nový barokní kostel.

 • 1710: Přestavba plaského kláštera

  Architekt Jan Blažej Santini začíná s přestavbou kláštera v Plasích. Pyšní se i dalšími stavbami na území Plaska a Manětínska.

 • 1712: stavba kostela sv. Jana křtitele v manětíně

  Barokní farní kostel vznikl v letech 1712–1717 v rámci přestavby města po požáru s finanční podporou rodu Lažanských z Bukové, kteří k jeho výzdobě přizvali přední umělce, mezi které patřil také známý Petr Brandl. 

Kostely a kaple