KRONIKA

SPOLEČENSTVÍ

KOSTELY A KAPLE

FARY

Kronika

 • 1144: založení plaského kláštera

  Založení kláštera knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou roku 1144. V březnu 1145 přicházejí první cisterciáci z bavorského Langheimu.

 • 1154: stavba kostela Nanebevzetí panny marie v plasích

  Opat Ivo započal roku 1154 výstavbu románského konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1204 vysvěcen olomouckým biskupem Robertem.

 • 1181: PRVNÍ ZMÍNKA O KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V LEDCÍCH.

  Barokní přestavba kostela pak proběhla v letech 1768 - 1769

 • 1250: PRVNÍ ZMÍNKA O KOSTELE SV. JAKUBA V ŽEBNICI

  Dnešní sakristie s freskami pochází z 1. pol. 14. st. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech 1784 – 1785.

 • PŘELOM 13. A 14. ST.: STAVBA KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE VE STVOLNECH

  Raně gotický kostel prošel úpravami v letech 1480 – 90 a následně mezi lety 1664 – 77.

 • 1338: VÝSTAVBA KAPLE V HRADNÍM KOMPLEXU V RABŠTEJNĚ NAD STŘELOU

 • 1350: stavba kostela Povýšení sv. kříže v dolní bělé

  Kolem roku 1350 byl postaven kostel Povýšení svatého Kříže v gotickém slohu. Založili jej bratři Sezema a Racek z Bělé.

 • 1356: PRVNÍ ZMÍNKA O EXISTENCI FARNÍHO KOSTELA V KŘEČOVĚ

  Původně gotická stavba byla barokně přestavěna v r. 1683.

 • 1369: PRVNÍ ZMÍNKA O KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V LÍŠŤANECH

  Kostel byl pro sešlost stržen r. 1768 a již v r. 1769 byl vysvěcen kostel nový.

 • 2. POL. 14. ST.: GOTICKÉ JÁDRO KOSTELA SV. ARCHANDĚLA MICHAELA V OBOŘE

  Původně středověký kostel byl barokně přestavěný v letech 1708 – 1710.

 • 1426: PRVNÍ ZMÍNKA O KOSTELE SV. DUCHA VE VŠERUBECH

  Jádro původní gotické stavby pochází ale už z 2. pol. 14. st. Renesanční přestavba proběhla v 2. pol. 16. st. Další úpravy proběhly především v 18. a v 19. st.

 • 1661: výstavba zničeného kostela v plasích

  V období Husitských válek byl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích zničen a na jeho ruinách byl v letech 1661-1668 vystavěn nový barokní kostel.

 • 1697: VYSVĚCENÍ HŘBITOVNÍHO KOSTELA SV. BARBORY V MANĚTÍNĚ

  Současný barokní kostel nechal postavit hrabě Václav Josef Lažanský na místě původní malé kaple. Vysvěcen byl r. 1697 plaským opatem Ondřejem Troyerem.

 • 1710: Přestavba plaského kláštera

  Architekt Jan Blažej Santini začíná s přestavbou kláštera v Plasích. Pyšní se i dalšími stavbami na území Plaska a Manětínska.

 • 1712: stavba kostela sv. Jana křtitele v manětíně

  Barokní farní kostel vznikl v letech 1712–1717 v rámci přestavby města po požáru s finanční podporou rodu Lažanských z Bukové, kteří k jeho výzdobě přizvali přední umělce, mezi které patřil také známý Petr Brandl. 

 • 1722 - 1725: VÝSTAVBA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V BŘEZÍNĚ

  Barokní kostel sv. Bartoloměje byl vybudovaný za Kokořovců v letech 1722 – 1725 podle projektu Tomáše Hafeneckera na místě starší stavby, zmiňované už r. 1358.

 • 1738 - 1739: BAROKNÍ PŘESTAVBA KOSTELA SV. PROKOPA V ÚNĚŠOVĚ

  Původně gotický kostel ze 14. st. (zmíněn již v r. 1365) byl v 18. st. barokizován a v r. 1900 znovu opravován.

 • 1750 - 1752: VÝSTAVBA KOSTELA SV. JAKUBA V NEČTINECH

  Na místě rozpadlého kostela pravděpodobně ze 14. st. byl v těchto letech vystavěn barokní kostel sponzorovaný Marií Karolínou z Kokořova.

 • 1767: STAVBA A VYSVĚCENÍ KOSTELA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ V RABŠTEJNĚ NAD STŘELOU

  Na místě staršího klášterního kostela ho nechal vystavět řád servitů, který zde působil až do r. 1787. Kostel vysvětil plaský opat Fortunát Hartmann.

 • 1778 - 1785: VÝSTAVBA KOSTELA SV. JILJÍ V KRAŠOVICÍCH

  Současný kostel byl postaven na místě původní románské stavby.

 • 1820 - 1822: empírová úprava kostela sv. Mikuláše v Pernarci

  Raně gotický kostel byl v pozdní gotice rozšířen a pak v 1. pol. 19. st. upraven v empírovém duchu.

 • 1. 1. 2005: USTANOVENÍ FARNOSTÍ MANĚTÍN A PLASY V SOUČASNÉM ROZSAHU

 • 1. 1. 2021: USTANOVENÍ FARNOSTI DOLNÍ BĚLÁ V SOUČASNÉM ROZSAHU

Kostely a kaple