Rekonstrukce kostela Panny Marie Nanebevzaté v Plasích

Cíl

Zachování kulturně historického dědictví objektu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích formou rekonstrukce.

Stručný popis projektu

Projekt Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu byla revitalizace kostela, který je součástí komplexu národní kulturní památky kláštera Plasy. Kostel patří mezi nejstarší budovy celého komplexu a nacházel se v téměř havarijním stavu. Románský portál představuje architektonický unikát celoevropského měřítka.

Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací byl především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. V rámci projektu došlo – mimo jiné –  k rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost.

Prohlídky

Prohlídky kostela zajišťuje správa Kláštera Plasy (NPÚ) v otevírací době památky. Mimo návštěvnickou dobu lze prohlídku kostela objednat dle pokynů správy (víc info zde: https://bit.ly/3JwZmUV)

Město Plasy poskytlo dotaci na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Také děkujeme všem ostatním dárcům.