Právě si prohlížíte Rozjíždíme pastorační rok

Rozjíždíme pastorační rok

Milí přátelé,

se začátkem nového školního a také pastoračního roku si vás postupně dovolíme zavalit hromadou zpráv a pozvání. Organizujeme a plánujeme se spolubratřími, katechetkami a katechetou, biřmovanci a dalšími farníky a přáteli celý rok, abychom vás s ním mohli podrobněji seznámit na naší společně slavené nedělní eucharistii. Takže dávka první!

1) Podstatná je právě naše společná nedělní mše, kterou budeme slavit už příští neděli 24. září v 10:00 v Plasích. Po eucharistické slavnosti se setkáme v Santiniho sále NTM k společnému občerstvení a neformálnímu sdílení. Prosíme vás tedy o cokoliv dobrého na společný stůl. Pití zajistíme! Moc vám děkujeme a těšíme se na vás. 

Ostatní nedělní bohoslužby jsou v ten den zrušeny. Případný dovoz a odvoz rádi zajistíme, jen se, prosím, ozvěte předem.Díky.

2) V sobotu 23. září zahájíme ve Všerubech Rok farnosti vycházející společným setkáním nad spirituály a taky u špekáčků a Prazdroje! Program nazvaný Návrat k PraZdroji je určený pro všechny naše farní okruhy, ale také pro všechny, kteří v kostele nejsou úplně doma. Proto vás zveme, abyste určitě přijeli a vzali s sebou i své otevřené přátele a sousedy. Bude to opravdu pecka! 🙂 A buřty, prosím, s sebou. Pivo bude! 🙂

3) Od října zahájíme pravidelná setkávání dětí, tzv. „náboženství“. S největší pravděpodobností se budeme scházet každou středu od 15:30 do 16:30 na faře v Dolní Bělé! Chtěli bychom tuto možnost setkání dětí a rodičů otevřít i novým rodinám. Proto, prosím, neváhejte a, pokud máte malé děti školou povinné i nepovinné, obraťte se přímo na mě: Vlastimil, OMI 733 755 901, vlastimil@oblati.cz

Bylo by dobré se do konce září přihlásit, abychom věděli, s kým můžeme počítat. Nabízejte, prosím, tuto možnost i dalším rodičům ve svém okolí. Díky!

4) Pro školní děti budeme letos pořádat také přespávačky na faře, tzv. Dvonafy. Prosíme rodiče, aby si zapsali následující termíny, kdy budou moct své děti z pátku na sobotu odložit do oblátských rukou 🙂 13. – 14. říjen, 19. – 20. leden, 19. – 20. duben, 21. – 22. červen.

V rámci Dvonafu budeme slavit také tzv. dětské (v sobotu na závěr). Kromě „dvonafových dětských“ si už teď můžete poznamenat eucharistii (nejen) pro rodiny s dětmi na Misijní neděli (22. října) v 11:00 v Plasích. Po mši bude následovat už tradiční Misijní štrúdlování! A také si zapište dětskou rorátní: 10. prosince v 6:00 v Manětíně. 

A děti do třetice! Pokud máte doma potomka, který by se mohl připravovat k prvnímu sv. přijímání, určitě se ozvěte (Vlastimil, omi).

5) Od října bychom také rádi zahájili setkání dospělých zájemců o křest. Pokud byste i v tomto případě o někom věděli, prosím, odkažte ho na někoho z nás, nejlépe opět na výše uvedený telefon a mail. 

6) I letos bude probíhat oblíbená teologická Večerní škola. Téma a podrobnosti najdete na plakátku v událostech. Nezapomeňte se, prosím, co nejdříve přihlásit!

7) A ještě biřmovanci… Letos budeme pokračovat v přípravě mladých z našich farností k přijetí svátosti biřmování. Setkání budou kombinovaná. Teorie bude probíhat online (pravděpodobně první a třetí středy v měsíci v 19:30 – 20:30) a zároveň proběhne 5 tematických osobních setkání. Prosíme vás, abyste svým dětem připomněli tyto termíny: 17. – 18. listopad, 12. – 13. leden, 1. – 2. březen, 12. – 13. duben, 10. – 11. květen.

Pozor! Je stále možné se ke skupince biřmovanců připojit!!! Přihlášky, prosím, do konce září.

Ufff! Tak to by byl první přísun…

Moc vás zdravíme a těšíme se za týden v sobotu a v neděli na společnou viděnou ve Všerubech a v Plasích. A před tím kdekoliv jinde a jakkoliv jinak. 🙂

Vlastimil, omi a spol.