Farní informace

Milí přátelé, úměrně k šířící se nákaze bychom jako křesťanské společenství, tedy Boží lid, který už zakouší prvotiny vzkříšení, mohli a měli být svědky stejně tak rychle se šířící naděje, pokoje…

Continue Reading Farní informace

Výzva „Zůstaňte doma“

Dopis plzeňského biskupa Tomáše Holuba k aktuálnímu dění. Sestry a bratři, v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte…

Continue Reading Výzva „Zůstaňte doma“

Zrušení bohoslužeb do 18. října

Milí přátelé, dnes ráno jsme vám chtěli odeslat náš těžce vypracovaný návrh na šestičlenné bohoslužby, ale všechno je jinak… Vzhledem k novým okolnostem v naší komunitě (preventivní karanténa jednoho z nás), musíme bohužel…

Continue Reading Zrušení bohoslužeb do 18. října

Vánoční bohoslužby 2018

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. (Jan 1,9) Štědrovečerní mše svaté Žebnice - 16:00Křečov - 16:00Nečtiny - 16:00Manětín - 22:00 (kostel sv. Jana Křtitele)Plasy…

Continue Reading Vánoční bohoslužby 2018

Gender: Je třeba odlišovat, ale ne oddělovat

Příspěvěk biskupa Tomáše k problematice genderu Bratři a sestry z naší plzeňské diecéze, pojem „gender“ je v posledních dnech skloňován více než kdy jindy. Diskuse o ratifikaci Istanbulské úmluvy, která…

Continue Reading Gender: Je třeba odlišovat, ale ne oddělovat

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

  Milí rodiče, na počátku nového školního roku vás chceme informovat, že bude opět probíhat pravidelní pondělní výuka náboženství. I letos s našimi katechetkami předběžně počítáme se třemi skupinkami dětí:…

Continue Reading Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019