Právě si prohlížíte Farní informace / 24. června

Farní informace / 24. června

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

situace kolem pandemie se opravdu začala uklidňovat, což je patrné i z toho, že už je to nějaký ten týden, co jsme se vám neozvali písemně. S většinou z vás se už vídáme na nedělních bohoslužbách a máme z toho velkou radost. Protože ale pomalu začínají prázdniny, chceme vám napsat pár informací, které nás do letního období trochu uvedou, i když počasí to už dávno a intenzivně udělalo za nás…

Pevně věříme, že už se prázdniny obejdou bez zásadnějších omezení, což pro naši komunitu mimo jiné znamená, že i ona přepne do „prázdninového“ režimu, a snad se nám podaří uskutečnit všechny ty Úlety a Rozlety pro mladší i pokročilejší, duchovní cvičení pro různé skupiny a také snad i trochu dovolené. Režim to bude tedy méně pravidelný než přes školní rok a kromě jiného to bude také znamenat, že budeme v Plasích o nedělích většinou jen ve dvou. Tomu musíme přizpůsobit i chod nedělních eucharistií.

Po zkušenostech z minulých týdnů jsme se nakonec rozhodli vrátit se k „obvyklému“ programu. Zkušenost nám také říká, že se během prázdnin počet věřících na bohoslužbách obvykle spíš snižuje. Proto navrhujeme, že by naše farní neděle mohly od 4. července (včetně) vypadat takto:

SOBOTA

16:00 Nečtiny

NEDĚLE

8:00 Manětín a Dolní Bělá

9:30 Křečov

10:00 Ledce

11:00 Obora

11:30 Všeruby/Líšťany

Rozestup dvou metrů by tak měl být dodržen. Prosíme vás, abyste na toto omezení dbali a využívali i volných židlí, které jsou v některých menších kostelích k dispozici.

Pokud jde o bohoslužby ve všedních dnech, rádi bychom se k nim vrátili po prázdninách. Zářijový návrat ale nebude jistě jen návratem do „normálu“. Proto nás určitě čekají i nějaké změny v programu mší a jiných bohoslužeb. Myslíme si, že nepůjde o zásahy natolik razantní, aby nás nějak vyděsily, ale zároveň doufáme, že spolu najdeme změny dostatečně razantní k tomu, abychom mohli společně odpovídat na potřeby dnešních lidí a současné církve. Chceme je samozřejmě probrat i s pastoračními radami obou okruhů. Aby nešlo jen o naše touhy a potřeby, prosíme vás, jestli byste mohli vyplnit tento dotazník (k dispozici bude také v našich kostelích v tištěné podobě) a nejpozději do konce července nám ho předat (buď elektronicky na vlastimil@oblati.cz , nebo v tištěné podobě osobně komukoliv z nás). Moc děkujeme za čas a ochotu.

Dobrou příležitostí k obeznámení se s novinkami bude náš druhý společný Farní den, který bychom spolu s vámi všemi rádi prožili v neděli 12. září. Jako před rokem v Mariánské Týnici bychom i tentokrát chtěli ponechat jen jednu eucharistii pro všechny, a to v Plasích, v čerstvě obnoveném kostele Nanebevzetí P. Marie. Slavnostní farní mše by začala v 9:30. V jejím rámci by proběhlo také první svaté přijímání našich dvou dětí, které se letos k prvnímu přijetí eucharistie připravovaly. Jde o Viktorku Hostovou a Pepíčka Matušku. Dále bychom společně žehnali dětem do nového školního roku a také vám všem, kteří i v novém pastoračním roce převezmete v našich farnostech různé služby a zodpovědnosti. Po společném slavení eucharistie by byl prostor k informacím o novinkách a také o akcích, které nás čekají, ke sdílení toho, jak k nám jako jedincům, ale také jako rodinám a společenstvím Hospodin skrze tuto dobu promlouval a jak by se tedy náš společný život mohl po covidu proměnit, a k úvaze o tom, kam a jak nás chce Bůh teď vést. Polední občerstvení z donesených zásob bychom měli společné v prostorách NTM.

Pozvat vás už teď chceme i na další dvě slavnostní nedělní eucharistie. Ta první proběhne v Plasích 14. srpna, kdy bude u příležitosti poutní slavnosti k Panně Marii Nanebevzaté znovu po dlouhé rekonstrukci otevřen plaský kostel. Slavnostní mši v 10:00 bude celebrovat o. biskup Tomáš Holub.

Téhož hlavního celebranta bude mít i „vizitační eucharistie“ 24. října. Tentokrát se ke slavení nedělní mše setkáme v Manětíně pravděpodobně v 10:00. Bude tak oficiálně ukončena vizitace farností Plasy a Manětín, která byla kvůli pandemii na dlouhé měsíce přerušena. V rámci eucharistické slavnosti udělí o. biskup také pověření novým lektorům, akolytům a předá kanonickou misi katechetům.

To je jen ochutnávka toho, co nás čeká. Vraťme se ale ještě alespoň k třem výjimečným událostem, které už v poslední době proběhly.

Při diecézní pouti v nově otevřené plzeňské katedrále předal o. biskup Tomáš mimořádné ocenění našim „sezónním“ farníkům Pavle a Karlovi Ženíškovým. Slovo „sezónní“ rozhodně nesnižuje jejich účast na našem společenství. Použili jsme ho jen proto, abychom je nepřipravili ani o jejich druhý domov v Plzni. Oba totiž do našeho farního společenství patří více než na 100%. Nejdůležitějším slovem je tak právě slovo „naši“. Milá Pavlo a milý Karle, NAŠI milí Ženíškovi, i touto cestou vám ještě jednou všichni děkujeme! Děkujeme za vaše životy a za vaši službu, blahopřejeme vám a prosíme o sílu, radost a trpělivost na další společnou cestu s námi.

A radost č. 2! Na slavnost Seslání Ducha svatého 23. května byli v Plzni biřmováni naši farníci, kteří se i díky/kvůli pandemii k přijetí této svátosti připravovali opravdu dlouho a pečlivě. Plnost radosti ze vztahu s Ježíšem a z přináležitosti k jeho církvi přejeme Janě Štěrbové – Rejmanové, Terce Pešíkové a Jardovi Bartůškovi.

A do třetice všeho radostného: v sobotu 12. června byla v Oboře pokřtěna, biřmována a přistoupila poprvé k eucharistii Simonka Hůrková. V této pandemické době nebylo bohužel možné uspořádat pořádnou farní oslavu této události ani o velikonoční vigilii ani teď před prázdninami. Proto se s vámi o ni dělíme alespoň takto a Simonce vyprošujeme radost a vytrvalost na novou cestu.

Podobných radostných událostí proběhlo opravdu hodně i v této podivné koronavirové době. O některých víme, jiné proběhly ve skrytu, ale důležité je, že jich bylo i za těchto okolností hodně. Hospodin s námi nekráčí jen v dobách hojnosti a klidu. A to je dobře! Tak totiž i tyto uplynulé dlouhé měsíce nabývají smyslu a mohou k nám hlasitě a bohatě promlouvat.

Z Plas vám děkujeme za společné putování a přejeme vám radostné a pokojné prázdniny a dovolené. Jistě se i mezi výlety a dovolenými občas setkáme. Držme se!

Vaši misionáři obláti

PS: Nezapomeňte, prosíme, na dotazník. 😊