Právě si prohlížíte Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

V neděli 11. října 2020 se na všech bohoslužbách v plzeňské diecézi četl dopis biskupa Tomáše Holuba o aktuální situaci a opatřeních proti šíření koronaviru. Jeho plné znění zveřejňujeme.

V Plzni dne 10. října 2020

Milé sestry, milí bratři,

aktuální situace je nejasná a klade mnohé otázky. Teprve budoucnost nám dovolí ohlédnout se zpět a posoudit současnou situaci ve větších souvislostech a s potřebným nadhledem.

Nicméně i nyní je třeba činit rozhodnutí. Proto jako Váš biskup a pastýř na sebe beru před Bohem zodpovědnost za konkrétní kroky, které jako místní Církev v plzeňské diecézi učiníme a které Vám nyní s důvěrou v Boží pomoc předkládám.

  1. Nás všechny jako občany České republiky zavazuji respektovat rozhodnutí legitimní vlády, a to bez zbytečného zpochybňování či zlehčování.
  2. Jako Váš biskup znovu potvrzuji své rozhodnutí o dispensu od nedělní mše svaté pro všechny seniory a věřící patřící do rizikových skupin. Osobní účast nahrazuje sledování bohoslužeb cestou televize, rozhlasu či sociálních sítí.
  3. Vás sestry a bratři, kteří nevyužijete mého dispensu, povzbuzuji k účasti na mši svaté alespoň jednou v týdnu. Všechny bohoslužby v rámci celého týdne mají ode dneška z mého rozhodnutí stejnou platnost jako nedělní mše svatá.
  4. Duchovní správce všech farností žádám, aby s vynalézavostí, znalostí místních podmínek a respektem vůči pravidlům stanoveným ministrem zdravotnictví České republiky nalezli cesty, jak během celého týdne organizovat bohoslužby ve stanoveném počtu účastníků tak, aby účast byla umožněna všem, kteří o ni projeví zájem.
  5. S důvěrou v našeho Pána a Spasitele nás všechny volám k úsilí o prohloubení vztahu s Ním, a to prostřednictvím svátosti smíření, individuálním přijímáním eucharistie mimo rámec slavení mše svaté, adorací v našich kostelích a modlitbou růžence na úmysl ukončení pandemie.

Sestry a bratři, nebojme se, náš Pán o nás ví. A v této složité situaci je nám zcela nablízko.

Děkuji moc Vám všem za modlitby a pozdravy v době mé nemoci. Prosím, mysleme i nyní na nemocné okolo nás a prosme o Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii. Nezapomeňme ani na ty, které nařízená opatření ohrožují ekonomicky.

Žehnám Vám a modlím se za Vás.

Váš biskup

+ Tomáš Holub