Právě si prohlížíte Dopis farnosti – 22/3/2023

Dopis farnosti – 22/3/2023

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

s blížícím se koncem měsíce zveřejňujeme nový rozpis. Tentokrát jde o rozpis
dubnový a veledůležitý, protože v něm najdete program našich „farních“ Velikonoc.

Už loni jsme spolu s pastoračními radami hledali cestu k tomu, aby naše společné slavení
vrcholu liturgického roku bylo opravdu společné, radostné a hluboké. A první krok jsme se
už odvážili udělat. S vaší většinovou podporou jsme se rozhodli střídat oslavu velikonoční
vigilie mezi Manětínem a Plasy. Loni jsme poprvé slavili spolu s vámi z našeho tzv. „starého“
okruhu v Plasích a letos je na řadě Manětín. Troufneme si říct, že loňské společné oslavy
vigilie byly v Plasích opravdu zdařilé a radostné. Přijeli k nám jak manětínští, tak nečtinští a
křečovští. Byla to radost! Plaští byli hostiteli a své role se ujali výborně. Navíc jsme do
aktivního slavení s radostí zapojili i ochotné zájemce odjinud. Je to jen první krok, ale zdá se
nám, že směr je dobrý.

Jistě už nás znáte natolik dobře, abyste věděli, že naším cílem není usnadnit si práci, ale
oslavit svátky našeho znovuzrození opravdu co nejlépe: jako jedno společenství, kde každý,
kdo chce, může uplatnit své rozličné dary. Je vážně něco úplně jiného mít dostatek času na
četbu všech čtení (které tvoří krásnou a promyšlenou cestu zobrazující celé dějiny spásy),
kvalitní hudební doprovod i liturgické zpracování včetně následného agapé v kostele
s přípitkem, ochutnávkou velikonočních dobrot a radostným sdílením nového života, než
chvátat a prchat pryč, protože musíme zvládnout ještě další várku. Je úplně něco jiného slavit
s čtyřiceti padesáti lidmi, kteří tvoří společenství, v němž můžete mnohé do liturgie zapojit,
než s hloučkem patnácti lidí. Proto bychom na této cestě chtěli i dál pracovat. Letos jsme se
k dalšímu kroku ještě neodvážili, ale třeba s nějakým podobným návrhem do budoucna
přijdete vy sami. Už jen vzhledem k situaci kněží v plzeňské diecézi bude tento způsob slavení
jistě nutné přijímat víc a víc. A z našeho pohledu nejde vůbec jen o z nouze ctnost, ale o
opravdovou příležitost. Děkujeme vám tedy, že nás v tomto směru podporujete.

Spolu s tím vám chceme znovu nabídnout, abyste se nebáli ohlásit, pokud byste se jedné ze
tří vigilií (Manětín, Dolní Bělá a Ledce) chtěli účastnit, ale nemáte odvoz. Rádi vám
pomůžeme. A pro vás, pro které je vigilie nejen daleko, ale třeba i pozdě, chceme jen

připomenout, že ranní nebo dopolední eucharistie o neděli vzkříšení má tutéž hodnotu,
slavnostnost i radostnost.

A ještě jedno vysvětlení. Asi jste si už povšimli, že už několikátý měsíc probíhá v Manětíně,
Křečově (Štichovicích) a Dolní Bělé tzv. „putovní adorace“. Jde o hodinku tiché osobní
modlitby před vystavenou Nejsvětější svátostí. Někde je tento čas doprovázený i společnou
modlitbou, jinde je prožitý celý v tichu. Zveme vás, abyste si v rozpisu vždy našli den a čas a,
pokud máte chuť a hodinku volna, tak se k modlitbě připojili. Možná by do budoucna bylo
dobré právě do této modlitby vkládat nějaké společné farní intence nebo se osobně modlit
třeba za úmysly z našeho Živého růžence. Co říkáte? Každý nápad oceníme.

Děkujeme vám a už teď se těšíme na to, že spolu s vámi opravdu radostně a hluboce
projdeme oslavou letošního přechodu ze smrti do života, ze smutku k radosti. Krásné a úplně
nové Velikonoce!

Vaši misionáři obláti Günther, Petr, Janith a Vlasta