Právě si prohlížíte Dopis farnosti

Dopis farnosti

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,
jak už jistě víte, na přání biskupa Tomáše u nás v plzeňské diecézi zahajujeme důležité
tříleté období diecézní synody. Vůbec nejde o nějakou formalitu nebo jen o „další ze
setkání, která stejně nikam nepovedou“. Jde o naprosto zásadní věc, jde o společnou
cestu, do které by se mělo zapojit co nejvíce diecézanů, ale i lidí, kteří stojí mimo
církevní struktury, o cestu, na jejímž konci bychom měli společně nalézt odpovědi na
klíčové otázky týkající se budoucnosti naší místní církve (najdete je tady:
https://synoda.bip.cz/clanek.php?id=2505). Samozřejmě se při tom bude navazovat na
výsledky ze synodních skupinek (v rámci univerzální synody) apod. Tak to vidí náš
biskup Tomáš a my se k němu s radostí a očekáváním připojujeme.
Už teď je jasné, že za pomoci stávajících struktur a způsobů pastorace jít dál
nemůžeme. Počet kněží bude v následujících letech klesat výrazně víc než doposud,
řešením už nebude jen další spojování farností. A to je jen jedna z mnoha otázek. Ke
změně struktur a způsobů služby potřebujeme ale nejprve změnu přemýšlení, smýšlení.
K tomu všemu má synoda sloužit. Jde tedy na jedné straně o nutnost, na straně druhé
ale především o velkou příležitost, jak začít opravdu žít a pracovat jako synodální církev,
jako společenství, které je na společné cestě se společným posláním.
Všechny potřebné a zároveň i velmi podrobné a cenné informace najdete na zvláštních
webových stránkách: https://synoda.bip.cz. Opravdu vás k četbě velmi povzbuzujeme!
Co to pro naše farnosti bude konkrétně znamenat teď na úvod?
Nejprve musíme do 17. prosince najít za pomoci pastoračních a ekonomických rad
tzv. koordinátora výběru, který bude mít za úkol připravit a koordinovat volbu našich
dvou synodních delegátů (jeden/jedna za Manětín a Plasy, jeden/jedna za Dolní
Bělou), kteří nás budou po dobu celé synody zastupovat a účastnit se všech tří zasedání
synodních delegátů z celé diecéze. Tato volba musí proběhnout do konce února.
Kandidáty bude moct navrhovat kdokoliv z vás. Volit naše delegáty z navrhovaných
kandidátů pak budou členové pastoračních a ekonomických rad a členové synodních
skupinek, které zaslaly na biskupství zápis ze svých setkání. Zvolen může být kdokoliv
z farníků, který v den volby dovrší minimální věk 16 let, účastní se ve farnosti slavení
nedělní eucharistie, vnímá smysluplnost synodních otázek a zaváže se k aktivní účasti
na synodě (podrobnější podmínky viz v dokumentu na webových stránkách:
https://synoda.bip.cz/clanek.php?id=2486).
Jméno koordinátora výběru, stejně jako termín, od kterého budete moct navrhovat
kandidáty na delegáty, vám oznámíme hned, jak to bude možné. Sledujte, prosíme, farní
webové stránky http://omifarnostizapad.cz/, nedělní ohlášky a nástěnky.
Moc vám děkujeme a prosíme vás, byste se na celou synodní cestu vydali spolu
s biskupem Tomášem a s námi ostatními společně!
Vaši obláti