Právě si prohlížíte Farní informace / 27. srpna

Farní informace / 27. srpna

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

dětem se blíží ke konci prázdniny, většina z vás má jistě svou dovolenou také už za sebou, a tak je zřejmé, že se kromě školy a všedního pracovního života naplno rozjíždí i nový pastorační rok a s ním i „obvyklý“ život našich farností. Nakolik „obvyklý“ bude, to žádný z nás ještě neví. Snad si můžeme dokonce přát, aby „obvyklý“ nebyl, aby přinesl neobvyklá setkání s Pánem i mezi námi navzájem. Pevně ale věříme, že v možnostech našich setkávání snad přece jen obvyklejší bude.

V tomto prvním dopisu nového pastoračního roku najdete jen pár základních informací:

Farní den

Toho, co bychom s vámi rádi sdíleli, je sice celá řada, ale už teď se těšíme, že o všem podstatném se budeme mít příležitost informovat a nejdůležitější novinky s vámi se všemi probrat a prodiskutovat na našem Farním dni. Moc vás všechny prosíme, abyste se pokusili udělat si čas a v neděli 12. září přišli v 10:00 do Plas. V čerstvě otevřeném plaském kostele budeme všichni společně nejprve slavit nedělní eucharistii (všechny ostatní mše jsou tuto neděli zrušeny!) a pak se přesuneme do prostor Národního technického muzea, kde budeme pokračovat do odpoledních hodin v programu našeho Farního dne. Zkusme si, prosíme, na toto naše setkání (společné občerstvení bude z donesených zásob) vyhradit čas, pro jednou oželet nedělní rodinný oběd, abychom se jako farní společenství mohli společně znovu vydat na cestu. Děkujeme vám!

Měsíční farní rozpis

Základní informace o zářijovém životě v našich farnostech najdete v příloze tohoto mailu. Rozpisem navazujeme na před-covidovou tradici. Informace jsou samozřejmě platné v tom případě, že se na podzim výrazně nezmění pandemická situace a nepřijdou nová omezení. Rozpis bude také dostupný v papírové podobě v našich kostelích, ale prosíme vás, abychom co nejvíce využívali jeho elektronické podoby (budete ho pravidelně dostávat mailem a zároveň ho najdete zde na webových stránkách), a šetřili tak spotřebu papíru.

Děti a mládež

Od 20. září bychom se měli znovu scházet s dětmi na pondělní náboženství (Plasy: 16:00 – 17:00). Setkání se budou týkat všech dětí do cca 14 let. Starší mladí 😊 mají speciální společenství „Oldies“, které se bude scházet pravidelně jednu sobotu v měsíci. Prosíme tedy všechny rodiče, kteří chtějí děti do náboženství přihlásit, aby vyplnili tuto přihlášku a odevzdali ji komukoliv z oblátů do 8. září. Zároveň žádáme vás, kteří víte o mladých nad 14 let, kteří by měli zájem se setkávat ve společenství se svými vrstevníky, abyste je na tuto možnost upozornili. Hlásit se do „Oldies“ mohou na vlastimil@oblati.cz do 15. září.

Volby

Česká biskupská konference vydala u příležitosti nadcházejících voleb do poslanecké sněmovny výzvu a prohlášení (obojí najdete na stránkách cirkev.cz nebo v příloze tohoto mailu). I náš biskup Tomáš napsal krátký pastýřský list, který budeme v našich farnostech číst tuto neděli 29. srpna. Vyzývá v něm k modlitbě za volby: od 30. srpna se mohou věřící na tento úmysl propojit např. každodenní modlitbou desátku růžence „který Ducha svatého seslal“ a v pátek 1. října se připojit k postu, který byl také na tento úmysl vyhlášen. Dále o. biskup navrhuje četbu a případnou diskusi nad 5. kapitolou sociální encykliky papeže Františka „Fratelli tutti“ (Lepší způsob politiky) nebo nad Kompendiem sociální nauky církve (např. 4. kap. VII. Základní hodnoty společenského života, 8. kapitola Politická obec). Nebezpečí posílení extremismů, populismů a xenofobie z řad, které nabízejí snadná řešení na palčivé problémy a otázky, je v letošních volbách velké, proto vás i my vybízíme k modlitbě, četbě především Františkovy encykliky Fratelli tutti a k diskusi, pro níž se pokusíme najít do voleb vhodnou příležitost.

S radostí a s vděčností, že se můžeme znovu vydat na společnou cestu vás z Plas zdravíme a těšíme se na setkání především na společném Farním dni!

Vaši obláti