Chlubíme se!

Žádné komentáře

Pevně věříme, že jsme právě svědky nové tradice. V rámci sdílení životů se chceme v našich „oblátských“ farnostech vzájemně obohacovat a chlubit malými i velkými úspěchy našich farníků. Proč? Aby…

Čti dále »

Synodní dotazník online

Žádné komentáře

Milí přátelé, obracíme se na vás jménem synodního týmu a jménem biskupa Tomáše s prosbou o vyplnění online synodního dotazníku. Jde o velmi důležitý a naprosto konkrétní způsob, jak se do…

Čti dále »

Dopis delegátů

Žádné komentáře

Milí přátelé,během následujících tří měsíců (duben – červen) bude probíhat první fáze našídiecézní synody. Všichni jsme zváni k diskuzi nad synodními otázkami, která budeprobíhat ve skupinkách. Témata jsou tato: misie, uspořádání…

Čti dále »

Výsledky voleb delegátů na synodu

Žádné komentáře

Minulou neděli 21. ledna proběhly v Dolní Bělé volby kandidátů na synodní delegáty našich farností na plzeňskoudiecézní synodu.Za farní okruhy Manětín/Plasy byl zvolen František Pešík. Za farní okruh Dolní Bělá byl zvolen Josef Kodera ml. Uvedení obou…

Čti dále »

Radostné Vánoce!

Žádné komentáře

Milí přátelé, uprostřed noci Narození Páně vám přejeme pokojem a nadějí naplněné Vánoce. Vaši misionáři obláti

Čti dále »