Právě si prohlížíte Návrh kandidátů na synodní delegáty

Návrh kandidátů na synodní delegáty

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

přišel čas navrhnout kandidáty na synodní delegáty, kteří budou naše farnosti během synodní cesty zastupovat. Jednoho za farní okruh Manětín/Plasy, jednoho za farní okruh Dolní Bělá. Svého kandidáta můžete navrhnout v tom farním okruhu, ve kterém se cítíte doma.

(Pozor, nejde o kněze či řeholníky, ti budou mít své vlastní kandidáty.)

Připomínáme, že kandidát musí splňovat tyto podmínky:

– nejpozději v den voleb dosáhne 18 let;
– zpravidla se ve farnosti, ve které probíhá volba, účastní slavení nedělní eucharistie nebo je pro něj tato farnost důležitým prostorem k jeho křesťanskému životu a službě;
– je srozuměn se smysluplností synodních otázek;
– souhlasí s navržením na kandidáta;
– zaváže se k aktivní spolupráci na průběhu a slavení synody během celého jejího trvání včetně účasti na třech generálních shromážděních konaných o prodloužených víkendech.

Kandidáty můžete navrhovat od neděle 24. 12. 2023 do neděle 14. 1. 2024 koordinátorům výběru:

farní okruh Manětín/PlasyJosef Kodera ml. (josefkodera@gmail.com)

farní okruh Dolní Bělá: Kristýna Koderová (kristyna.koderova@centrum.cz)

nebo bratřím oblátům Petrovi, Günthrovi nebo Vlastimilovi

buď e-mailem, nebo osobně.

Volby delegátů proběhnou v našich farnostech na přelomu ledna a února. O jejich konání a výsledcích vás budeme informovat. Sledujte, prosíme, farní web a FB, vývěsky, maily.

Prosíme vás také, abyste se za diecézní synodu modlili.

Další informace o synodě (včetně znění modlitby) najdete na webových stránkách synoda.bip.cz.