Právě si prohlížíte Dopis farnosti – 16. května 2022

Dopis farnosti – 16. května 2022

  • Rubriky příspěvkuInformace

Dopis ke stažení zde!

Milí přátelé,

s tím, jak jsme se znovu začali bez omezení setkávat o nedělích, ale i při jiných příležitostech, se přirozeně snižuje četnost našich farních dopisů. Přesto bychom si tento způsob komunikace rádi udrželi i do budoucna. Ne vždy je možné všechno řešit nebo o všem informovat v rámci nedělních ohlášek, ne vždy je možné všechno dobře vysvětlit na jednom plakátku nebo oznámení vyvěšených na nástěnce nebo na farním webu.

Dnes vás chceme jen stručně upozornit na tři věci.

První z nich je jen „technická“: tento čtvrtek 19. května nebude v Plasích pravidelná mše v 9:00. Omlouváme se, ale kvůli komplikacím spojeným s náhlou změnou našeho pracovního programu nebude nikdo z nás doma.

Chtěli bychom vám také připomenout, že v neděli 12. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, se podruhé v tomto školním a pastoračním roce setkáme ke společnému slavení eucharistie pro všechny farní okruhy. Tentokrát bude místem společného slavení a také neformálního setkání po mši Dolní Bělá. Mše začne v 10:00. Ostatní nedělní mše budou v tento den zrušeny! Těšíme se na setkání s vámi všemi. Pokud by někdo potřeboval zajistit dopravu na mši i ze mše, prosíme, abyste se nebáli ozvat.

Třetí důležitou informací je zpráva o aktuálním stavu průběhu synodálního procesu v diecézi a v našich farnostech. Jak pravděpodobně víte, v neděli 15. května předali diecézní koordinátoři synody Jana Černíková a Jindřich Fencl biskupu Tomášovi synodální syntézu. Její znění najdete jako přílohu tohoto mailu nebo na stránkách diecéze: https://www.bip.cz/synodalni_synteza

Myslíme si, že opravdu stojí za to si ji minimálně přečíst. Nebylo jistě snadné syntézu vytvořit, ale zdá se opravdu zdařilá.

Jelikož setkávání synodálních skupinek bylo v naprosté většině případů velmi pozitivně a přínosně hodnoceno i v našich farnostech, byla by škoda, kdyby tímto aktem pro nás synoda skončila. Už dříve se ozvaly hlasy, že bychom mohli v setkávání alespoň některých skupinek pokračovat. Metoda naslouchání a sdílení se ukázala jako velmi obohacující i pro naše společenství. Zároveň by synoda byla jen poloviční, kdyby z ní pro naše farní společenství nevyplynuly žádné konkrétní návrhy. V samotné diecézní syntéze se píše o možnosti a vhodnosti „farní syntézy“. Chceme se tedy v následujících týdnech sejít s našimi farními koordinátory, popř. moderátory skupinek a domluvit se na dalším postupu, aby tak bylo po prázdninách jasné, jakou cestou se dál v synodě v našich farnostech vydáme. Už teď ale děkujeme vám všem, kteří jste se do synodálního procesu jakkoliv zapojili!

Z Plas vás zdravíme a přejeme hezké předletniční období. A pokračujme, prosím, v modlitbě za mír na Ukrajině.

Vaši obláti