Právě si prohlížíte Informace farnosti / 20. března

Informace farnosti / 20. března

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Milí přátelé,

znovu vás radostně zdravíme z Plas a hned na úvod se i za všechny spolubratry omlouvám, že tyto zprávy budou opět po delší době dlouhé jak území našich farností dohromady 😊… ale o to budou zároveň důležitější, protože půjde především o slavení letošních Velikonoc.

Letošní Svatý týden a Velikonoce

Je už jasné, že se žádného uvolnění – v podobě možného zvýšení počtu účastníků liturgie – nedočkáme, a vzhledem k situaci je to z našeho pohledu i správné. Bohužel stále mnoho lidí i z našeho nejbližšího okolí bojuje s těžkým průběhem nemoci: ať už se zápalem plic doma, nebo dokonce na kyslíku v nemocnici. Proto se musíme se současnou situací znovu po roce nějak vypořádat.

Minulý týden jsme svolali on-line pastorační radu obou farních okruhů. Radním jsme představili naši představu, která v sobě zahrnuje několik kritérií:

– možnost desetiprocentního obsazení míst k sezení v jednotlivých kostelech

– naše možnosti coby kněží

– instrukce vatikánské kongregace pro liturgii

– doporučení našeho o. biskupa

– a především pokus o co nejspravedlivější uspořádání pro každého z vás.

Předem se omlouváme za to, že každý z nás bude muset slevit ze svých představ, ale na to jsme si jistě už během této doby zvykli.

Základní zvolená pravidla pro účast na liturgii během letošního Svatého týdne – od Květné neděle 28. března (včetně) do velikonočního pondělí 5. dubna (včetně) jsou tato:

– každý z vás bude mít možnost účastnit se jednoho obřadu Svatého týdne (tedy buď mše na Květnou neděli, nebo mše na Zelený čtvrtek, nebo obřadů na Velký pátek) a jedné eucharistie Vzkříšení (buď v neděli Vzkříšení, nebo o velikonočním pondělí). To tedy znamená, že každý z vás se bude moct účastnit dvou obřadů s knězem.

– pro snazší rozdělení zůstávají v platnosti dosavadní nedělní skupinky, ve kterých jste se poslední měsíce účastnili nedělních bohoslužeb!

– pokud by se někdo např. kvůli času nemohl přidělené liturgie účastnit, může si své místo vyměnit s někým jiným. Musí ale vždy jít o výměnu, aby zůstal zachován počet lidí ve skupince. Případné – věříme, že jen výjimečné – výměny si, prosím, domlouvejte sami.

– liturgie si bohužel nebudete moct vybírat, ale účast byla během on-line pastorační rady vylosována.

– pokud by se chtěl velikonočních obřadů účastnit i někdo, kdo se doposud bohoslužeb v stanovených skupinkách neúčastnil, a nenajde tedy své jméno v seznamech, musí se co nejrychleji obrátit na jednoho z nás.

– velikonoční vigilie nebude letos vzhledem k příliš malému počtu možných přítomných v našich farnostech veřejně slavena.

– na místech, kde v daný den nebude probíhat eucharistie nebo obřad za přítomnosti kněze, se budete moci zúčastnit modlitby s individuálním přijetím eucharistie, kterou povedou naši akolyté nebo jáhen. V průběhu jedné hodiny můžete přijít kdykoliv! Není tedy nutné chodit hned od začátku, abyste se neshromažďovali ve velkých skupinách.

Podrobnou tabulku s vysvětlením najdete na konci dopisu.

Vatikán zároveň zakázal streamování a jiné on-line přenosy obřadů Svatého týdne a doporučil, aby ti, kdo se nebudou moct liturgií osobně účastnit (kvůli nemoci nebo omezenému počtu lidí v kostele), sledovali jejich slavení při obřadech s místním biskupem, který je jediný může slavit on-line.

Přenosy jednotlivých bohoslužeb s naším biskupem Tomášem:

– čtvrtek 1. dubna: Mše svatá na památku Večeře Páně v 18.00 hodin

– pátek 2. dubna: Velkopáteční obřady v 15.00 hodin

– sobota 3. dubna: Obřady Velikonoční vigilie ve 20.30 hodin

– neděle 4. dubna: Velikonoční pontifikální mše svatá v 10.00 hodin

Svátost smíření

Prosíme vás, abyste svátost smíření nenechávali na poslední dny Svatého týdne. Prosíme, abyste využili stanovených dnů a časů, popř. si co nejrychleji domluvili osobní setkání.

Květná neděle

Nečtiny 10:00 – 10:30

Obora 9:45 – 10:15

Křečov 9:15 – 9:45

Zelený čtvrtek

Křečov 16:30 – 17:00 a 18:45 – 19:15

Všeruby 16:30 – 17:00

Líšťany 18:45 – 19:00

Manětín 16:30 – 17:00 a 18:45 – 19:15

Velký pátek

Ledce 14:30 – 15:00 a 16:45 – 17:15

Obora 14:30 – 15:00 a 16:45 – 17:15

Dolní Bělá 14:30 – 15:00 a 16:45 – 17:15

Minuta ticha

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Církev se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ tím, že v pondělí v poledne budou znít kostelní zvony a památku všech obětí po celém světě uctíme společně minutou ticha.

Společná postní cesta ke Vzkříšení 2021

Děkujeme vám všem, kteří s námi touto postní dobou procházíte i skrze sdílenou modlitbu. Děkujeme také opravdu velkému počtu těch z vás, kteří se s námi o své zkušenosti s meditací Božího slova v podobě starozákonních čtení velikonoční vigilie dělíte.

Domácí bohoslužby Svatého týdne

Kromě sledování přenosů jednotlivých velikonočních obřadů celebrovaných o. biskupem nebo papežem Františkem si můžeme společně osvěžit paměť a vzít si k ruce „Domácí bohoslužby v obýváku“ tak, jak jsme je připravili loni. Najdete je vždy od rána konkrétního dna na webových stránkách farnosti nebo na farním facebookovém profilu.

Dnes připojujeme ještě slova Jany Čihákové a děkujeme!

Milí farníci, děkuji za průvodcovství v postu, v těžké době, která tady ještě nebyla. Provází mne brožura z královéhradecké diecéze L.P. 2021 PŮST. Tématem je letos cílená snaha o osobní růst – výchova. Tato brožurka je pro mne zdrojem inspirace. Přes padesát let byly kolem mne a já u nich. Děti. Radost, ale i velká starost. V okrese Plzeň město, Plzeň sever, Praha západ i v Motolské nemocnici. Vrací se i do mých snů. Hlavně, když mám nějaké starosti. Strach mne asi už nikdy neopustí. Jak vyřešit můj návrat do rodné hájovny? Podařilo se. Již šestnáctý rok se pravidelně scházíme a vítáme v naší osadě děti v muzeu… otvírání studánek, tůněk, naučných stezek. Chodí žáci i studenti ze všech druhů škol z celé republiky i z ciziny. Příběh, se kterým se svěřím: před měsícem jsem se vypravovala do Plzně na očkování. Baterii u auta bylo třeba dobít. Večer při vypínání jsem si v šeru všimla, že mezi sochami u dveří se něco změnilo. Mezi dřevem byla položena kniha. Stále zavřená vrata i dvířka. Nemohl nikdo přijít, kdo by ji tam umístil. Žádný dopis nebyl přiložen, dodnes nevím, kdo tam tu knihu dal. Víte, jaká kniha to byla? BIBLE.

VELIKONOCE 2021
KVĚTNÁ NEDĚLENEČTINY
10.30 (Euch.)


LEDCE
10.00 – 11.00 (MaP)
OBORA
9.00 A (Euch.)
10.30 – 11.30 (MaP)

VŠERUBY
10.00 – 11.00 (MaP)
LÍŠŤANY
11.00 – 12.00 (MaP)
KŘEČOV
8.30 A (Euch.)
10.00 – 11.00 (MaP)

DOLNÍ BĚLÁ
8.00 – 9.00 (MaP)
MANĚTÍN
8.00 – 9.00 (MaP)
ZELENÝ ČTVRTEKKŘEČOV
17.00 B (Euch.)
18.00 C (Euch.)


LEDCE
17.00 – 18.00 (MaP)
VŠERUBY
17.00 (Euch.)
LÍŠŤANY
18.00 (Euch.)

OBORA
17.00 – 18.00 (MaP)
MANĚTÍN
17.00 A (Euch.)
18.00 B (Euch.)


DOLNÍ BĚLÁ
17.00 – 18.00 (MaP)

VELKÝ PÁTEKLEDCE
15.00 A (Obřady)
16.00 B (Obřady)

KŘEČOV
15.00 – 16.00 (MaP)
OBORA
15.00 B (Obřady)
16.00 C (Obřady)

VŠERUBY
15.00 – 16.00 (MaP)
LÍŠŤANY
16.00 – 17.00 (MaP)
DOLNÍ BĚLÁ
15.00 A (Obřady)
16.00 B (Obřady)

MANĚTÍN
15.00 – 16.00 (MaP)


NEDĚLE VZKŘÍŠENÍKŘEČOV
8.30 A (Euch.)
9.30 B (Euch.)
10.30 C (Euch.)
VŠERUBY
10.00 (Euch.)
LÍŠŤANY
11.00 (Euch.)
MANĚTÍN
8.00 A (Euch.)
9.00 B (Euch.)
NEČTINY
10.30 (Euch.)
PONDĚLÍ VZKŘÍŠENÍOBORA
9.00 A (Euch.)
10.00 B (Euch.)
11.00 C (Euch.)
LEDCE
9.00 A (Euch.)
10.00 B (Euch.)
DOLNÍ BĚLÁ
8.00 A (Euch.)
9.00 B (Euch.)

LEGENDA

Euch. = Eucharistie (mše svatá)

MaP = Modlitba se sv. přijímáním s akolytou nebo jáhnem. Je možné přijít během celé hodiny od začátku.

A = skupina zapsaných farníků, kteří jsou v daném místě zvyklí chodit na první mši v pořadí

B = skupina zapsaných farníků, kteří jsou v daném místě zvyklí chodit na druhou mši v pořadí

C = skupina zapsaných farníků, kteří jsou v daném místě zvyklí chodit na třetí mši v pořadí, pokud byla v daném místě třetí mše nabízena

OBORA

Skupina A: Palmová, Seidlerová, S. Patejdlová ml., Koča, 4×Hostovi, Štěrbová

Skupina B: Urban, Sadílková, 4×Fialovi, 2×Hůrkovi, Chaloupková

Skupina C: Radošová, Kočová, S. Patejdlová st., Hanka, 2×Svobodovi, Hánová, 3×Plosovi, 2×Tyrpeklovy

KŘEČOV

Skupina A: 3×Fantovi, 3×Karáskovi, Koudelová Anna, Beránková Ludmila

Skupina B: 2×Opatovi, Šerbaumová, Moulová B., Chmelíř Milan, Šalounová, 4×Beránkovi

Skupina C: 4×Bulínovi, Eret Pavel, 2×Eret Bohumil

MANĚTÍN

Skupina A: 4×Matuškovi, 3×Legovi, 4×Pešíkovi, Štiková, Pešík (Hvozd)

Skupina B: Beránková (Vladměřice), Kuruc, 2×Brožovi, 2×Domabylovi, 2×Eretovi, Stehlík, Kroupová, Buriánková, Opatrná, Opatrný, 2×Pešičkovi

DOLNÍ BĚLÁ

Skupina A: 2×Beránková, Joudalová, Moulová, 2×Pešičkovi, Zelenková, 2×Kalousovi, 2×Bulínovi, Drofa, Nováková, 2×Löffelman, 2×Doleželovi, Kutek, P. Kodera, Kočová, Žemličková

Skupina B: 2×Bulínovi, 2×Koderovi (Dražeň), 4×Koderovi (Hubenov), 4×Havlovi, 2×Kilbergrovi, 3×Scherbaumovi, 2×Sýkorovi, Lídlová

LEDCE

Skupina A: 2×Dolejš,5×Vetenglová, 3×Němečkovi, 2×Fojtíčkovi

Skupina B: 5×Sálovi, 4×Košatkovi, 2×Němečkovi, Kosmatová