Právě si prohlížíte Farní informace / 17. prosince

Farní informace / 17. prosince

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Farní informace ke stažení!

Milí přátelé,

tak už se opravdu blížíme… Na stránkách znovu najdete domácí adventní bohoslužbu v obýváku. Tentokrát o radosti. Jak jinak?!

A vánoční radost nám snad nevezme ani to, že se pomalu do izolace znovu dostává čím dál víc našich blízkých a farníků. Někteří z nich to už asi do Vánoc „odkroutit“ nestihnou, ale to vůbec neznamená, že nemůžeme společně prožít radostné a hluboké Vánoce. Budou jistě jiné než obvykle, a to pro každého z nás bez výjimky. Dokonce nás právě v tomto ohledu pandemie dokázala spojit po celém světě. Málokdy jsme si byli v církvi tak blízko jako právě teď, bez ohledu na kontinent, jazyk, rasu… Ale protože šíření nákazy opět rychle stoupá, chceme vás poprosit o pár věcí:

1) Prosíme, abychom spolu znovu posílili modlitbu za ty, kteří jsou nemocní, zvláště za naše příbuzné, přátele a farníky. Prosme, aby u nich nemoc nebyla doprovázena vážnými příznaky a aby o Vánocích nezakoušeli samotu. Prosme i za nás (prozatím) zdravé, abychom nacházeli vhodné prostředky, jak pomáhat.

2) Prosíme vás, abyste s trpělivostí a porozuměním přijali všechna omezení, která letos budou v našem společném liturgickém slavení nutná.

3) Prosíme vás, abyste na sebe byli opatrní. Bude jistě těžké si na Štědrý den nebo na Boží hod nepopřát podáním ruky nebo obejmutím, ale letos si musíme blízkost prokazovat jinak. Prosíme i o to, abychom společně dodržovali v kostelích rozestupy a především respektovali účast na bohoslužbách, na které jsme se předem zapsali.

Na Štědrý večer pro vás připravujeme zvláštní přání a přípitek, ke kterému se budou moci živě připojit všichni, kteří budou chtít. O čase a způsobu vás budeme informovat během příštího týdne. Zároveň připravujeme i video-poselství pro všechny lidi dobré vůle z našich farností, se kterými se letos nebudeme moct setkat na „půlnočních“. Pevně věříme, že alespoň někteří z našich starostek a starostů ho zveřejní, a vás prosíme, abyste ho podle vlastního uvážení šířili dál. Odkaz na video pošleme také příští týden.

Zde najdete přehled všech vánočních bohoslužeb. Štědrý den a Boží hod vánoční probíhají ve zcela zvláštním chodu (každý z vás měl možnost se zapsat). Bohužel bude třeba v důsledku přechodu do vyššího stupně PSA udělat pár změn, ale o těch budeme informovat pouze ta místa, kterých se změny týkají. Chceme jen upozornit na to, že musíme v důsledku těchto změn požádat všechny, kteří se 25. prosince zapsali do Manětína na 9:00, aby přišli už v 8:00. Moc děkujeme.

Pokud jde o ostatní mše až do 1. ledna, tam se vracíme do adventního průběhu!!! Co to konkrétně znamená? Prosíme vás, kteří jste v adventu chodili na nedělní mše už v sobotu večer (Dolní Bělá a Nečtiny), abyste i tentokrát přišli na mši v předvečer slavnosti, tedy 26. prosince a 31. prosince. Vás, kteří jste chodili v neděli, prosíme, abyste přišli, v případě zájmu, 27. prosince a 1. ledna na totéž místo v tutéž dobu jako v adventu. Moc vám děkujeme za ochotu a pochopení.

Níže najdete také fotku zabaleného počítače, který v pátek dopoledne předáme paní pečovatelce z domu pro seniory v Městě Touškově a ta ho odevzdá panu Jaroslavovi, na kterého se naše farnosti v rámci projektu Ježíškova vnoučata složily. Všem ještě jednou velké díky!

Děkujeme také všem rodičům a dětem za vytvořená přání k Vánocům (v rámci naší farní adventní dětské výzvy). Všechna přání, která jsme dostali, už odešla za babičkami a dědečky do Domova sv. Jiří v Plzni. Díky už také za první videa se zpěvem koled. Zveřejníme je během příštího týdne.

Přejeme vám pokojný poslední víkend adventní a radost do všech domovů, zvláště do těch „karanténních a izolačních“.

Vaši obláti

Dárek pro pana Jaroslava:

dav