Výzva pro farnost XI.

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Celá výzva ke stažení zde.

Milí přátelé z našich farností,

možná to tak nevypadá, ale Velikonoce se i letos opravdu blíží. A jako byla prapodivná doba postní, budou prapodivné i samotné Velikonoce. Ale „prapodivný“ vůbec neznamená „špatný“ nebo „nepodařený“ a už vůbec ne „povrchní“ nebo „mělký“! Velikonoce budou úplně jiné než kdy jindy… a to je dobře! Jsem si totiž jistý, že nám Duch svatý i bez toho všeho, na co jsme za ta léta zvyklí, a přesně víme, jak funguje nebo má fungovat, přichystal nové pohledy, nové vnímání, že nám odkryje nové důrazy a dá zakusit nový způsob prožití Ježíšova velikonočního tajemství a Otcovy lásky ke každému z nás. A tak začněme hned zostra:

Česká biskupská konference dnes zveřejnila pokyny pro slavení letošních Velikonoc. Náš otec biskup Tomáš je pro naši diecézi stručně upřesnil:

svátost smíření:V diecézi plzeňské (…) stanovuji, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti smíření na dobu po ukončení restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení Velikonoc ke vzbuzení dokonalé lítosti, jak je stanoveno výše.

Uvědomujeme si, že pro mnohé z vás toto opatření bude pravděpodobně velice těžké a bolestné. Všichni jsme zvyklí si před Velikonocemi „udělat pořádek“. Ale vnímáme, že toto rozhodnutí je v dané situaci jediné správné. Prioritou každého z nás je v těchto dnech ochrana nejvíce zranitelných lidí. Jak říká otec biskup Tomáš, drama kolem pana biskupa Herbsta je pro nás mementem.

Chceme vás ale požádat, abyste se i v tomto rozhodnutí pokusili najít příležitost k novému a hlubokému setkání s Otcovým bezpodmínečným milosrdenstvím. Prosíme vás, abyste si v předvelikonočním čase spolu s námi udělali chvíli na modlitbu a prosbu o odpuštění.

Můžete si třeba zapálit svíčku, vzít do ruky Písmo, otevřít si Lukášovu 15. kapitolu, přečíst si nahlas jedno ze tří podobenství o Božím milosrdenství a s vědomím Otcovy láskyplné přítomnosti před ním své hříchy a svá opomenutí vyznat. Vlastními slovy poproste o dar lítosti a požádejte Otce o odpuštění. Bůh není ve svém odpuštění a milosrdenství limitován svátostí smíření. Buďte si jistí jeho láskou i darem odpuštění.

A jako přípravu velmi doporučujeme jednominutové video se stručným, jednoduchým, ale velmi hlubokým „návodem“ papeže Františka: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6FtA_Y2dSFM&feature=emb_logo

A proč nevyužít této situace a svou přípravu k prosbě o odpuštění „nevylepšit“? Znám rodinu, kde se před každou svátostí smíření každý člen ptá ostatních, co by z jejich pohledu měl před Pánem vyznat. Síla… Ale třeba právě teď je doba příhodná…

 – velikonoční liturgie: všechny před-velikonoční i velikonoční obřady budeme slavit doma. ČBK připravuje návrh „domácích setkání s modlitbou“. I my jsme se ale rozhodli, že bychom chtěli obřady slavit společně s vámi, a proto vám na každý den velikonočního Tridua, ale už i Květné neděle nabídneme způsob, jak i ty letošní Velikonoce oslavit spolu. Ve farních informacích, na farním webu, facebooku a na stránkách www.media.oblati.cz vás budeme o způsobu společného slavení na dálku pravidelně a včas informovat.

vykročit mimo své domovy: s vaší pomocí bychom chtěli letos Velikonoce, možná tak trochu paradoxně, prožít navíc i s lidmi, kteří do kostela obvykle nechodí. S několika farníky připravujeme „malé velikonoční obdarování“, o kterém vám později napíšeme víc. Teď bychom vás jen chtěli požádat o ochotu s tímto malým projektem pomoci, pokud se na vás někdo z našich „styčných důstojníků“ obrátí. Velké díky!

a velké díky i za sdílení a fotky, které se k nám občas dostanou! Jak řekl papež František: Jsme na stejné lodi… a sami se nezachráníme!

Vaši misionáři obláti