Výzva pro farnost II.

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Milí přátelé z našich farností,

jak sami dobře víte, situace se teď u nás mění hodinu od hodiny. Po vyhlášení všeobecné karantény jsme před malou chvílí obdrželi i nové pokyny od našeho o. biskupa Tomáše. Na jejich základě vás chceme informovat o tom, že

– zcela privilegovaným způsobem našeho „setkávání“ se teď musí stát „zprostředkovaný“ kontakt, tedy prostřednictvím telefonu, sociálních médií (facebook, whatsapp, instagram atd.), mailu. Prosíme, informujme se, povzbuzujme se navzájem, modleme se společně telefonicky, sdílejme své zkušenosti, ale i potřeby, prosby o pomoc přes mail a sociální sítě.

– jsou zcela omezeny naše návštěvy u vás, s výjimkou urgentní svátostné pomoci. Nemůžeme vás tedy „běžně“ navštěvovat se svatým přijímáním. Důvodem, jak jistě tušíte, není strach o nás samotné, ale především obava o naše starší farníky a přátele.

– v neděli 22. března bude na diecézních webových stránkách (www.bip.cz) od 9:00 online přenášena bohoslužba, při které se na vás o. biskup Tomáš obrátí s mimořádným pastýřským listem.

Zároveň vás všechny žádáme, abyste se zajímali o potřeby starších a nemocných lidí, kteří se možná k našim informacím vůbec nedostanou, a, pokud je to možné, jim zprávy předávali. Pokud by někdo potřeboval pomoc (nákup, odvoz k lékaři apod.), neváhejte se, prosím, obrátit i na nás. Lidé nad 70 let by neměli vycházet ven.

Sledujte prosím i webové stránky diecéze www.bip.cz.

S Pavlovou radostí vás zdravíme, modlíme se za vás a z Plas vám žehnáme.

Vaši misionáři obláti