Výzva ČBK a biskupa Tomáše

  • Rubriky příspěvkuNezařazené

Milí farníci, přinášíme důležité pokyny České biskupské konference a otce biskupa Tomáše. Otec biskup přijal opatření a konkretizoval výzvu ČBK pro naši Plzeňskou diecézi.

Výzva ČBK:

Bratři a sestry,

ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.

Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

10. března 2020

Biskupové Čech a Moravy

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200310vyzva-cbk-v-souvislosti-s-vyhlasenim-mimoradneho-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-ohledne-shromazdeni-osob

Výzva otce biskupa Tomáše:

Milé sestry, milí bratři,

obracím se na vás v situaci, kterou si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedokázal představit. Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází a chrání. Rád bych v této souvislosti znovu vyzval každého z vás, aby se vrátil k pastýřskému listu, kterým jsme letošní rok začali. Slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální, abychom byli lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé.

Naší vládou jsme v současné situaci vyzváni k opatřením, která je třeba vzít vážně a skutečně respektovat. Pro nás věřící křesťany, kteří se jako církev shromažďujeme ke společným modlitbám v plzeňské diecézi, upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

1. Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. Pro ty sestry a bratry, kteří se z tohoto důvodu nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby, uděluji dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

2. Vyzývám sestry a bratry, kteří překročili 70 let života, aby se nedělní bohoslužby účastnili prostřednictvím sdělovacích prostředků (zvláště TV Noe a Radia Proglas), a uděluji jim také dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

a.  Pro slavení eucharistie a svaté přijímání využijte mše svaté ve všední den.
b. V případě, že ve vašem okolí ve všední den není slavena mše svatá, obraťte se s prosbou o přinesení svatého přijímání na svého kněze.

3. Z důvodu ohleduplnosti vůči podávajícím důrazně doporučuji přijímat eucharistii na ruku.

4. Při obřadu pozdravení pokoje vynechejte podání rukou.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, které nám ukazují, jak málo jsme těmi, kteří „poručí větru dešti“ a mají život plně ve svých rukou.

 Biskup Tomáš

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-vyzva-otce-tomase-vericim-plzenske-dieceze