Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Diecézní pouť

12. 9. 2020 /9:00 - 16:00

Dopis biskupa Tomáše k diecézní pouti v Teplé

Sestry a bratři,
pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo letošní
čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně, i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové
situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány.
Změna a omezení se bohužel týkají i naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.
Nařízení vlády z důvodu ochrany před koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na
bohoslužbách v kostelích na maximální počet 500 účastníků. To se sice nedotýká v rámci
pravidelných bohoslužeb žádné z našich farností, ale výrazně to omezuje podmínky pro
každoroční celodiecézní setkání v Teplé.
Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste letos do
Teplé vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v obětním průvodu
symbolicky položí na oltář modlitební úmysly a prosby každého z Vás. Věřím, že setkání v Teplé
tak zůstane skutečně i v současné náročné koronavirové situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.
Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a prosím, abyste své zástupce, na kterých se
dohodnete s Vaším duchovním správcem, na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky, které
napíšete na lístek a které při slavení mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou
k oltáři sesbírané v koších za každý vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých prosbách budete
myslet na současné starosti a radosti naší diecéze, na potřeby všech nás putujících do Božího
království. Modlitby za zemřelé vložíme souhrnně při mši svaté, nemusíte je psát jmenovitě.
Diecéze bude moci být tímto způsoben přítomna celá a prosby i chvály každého z Vás
budou zahrnuty do společných modliteb.
Protože datum pouti 12. září se kvapem blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích
dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto zástupcům své prosby
i chvály napsané na jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také
vstupenky, které je opravňují účastnit se programu v kostele v Teplé.
Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost a starostlivost nemohou ani v nejmenším omezit
žádná lidská opatření. Naše letošní diecézní heslo je platné trvale!
Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní diecézní
pouti, myslím na Vás, žehnám Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.
Váš biskup Tomáš

Podrobnosti

Datum:
12. 9. 2020
Čas:
9:00 - 16:00

Pořadatel

Diecéze plzeňská
Telefon
+420 720 762 332
View Pořadatel Website

Místo konání

klášter Teplá