Právě si prohlížíte Společná modlitba přímluv

Společná modlitba přímluv

  • Rubriky příspěvkuInformace

Přímluvy v době pandemie se můžete s námi modlit v jakoukoli dobu při jakékoli příležitosti. Kompletní přímluvy ke stažení zde.

Otče, ty jsi Bůh nanejvýš blízký a milosrdný.

Obracíme se na tebe v této nelehké době

s naléhavou prosbou a prosíme tě:

1. Za nemocné, nakažené a izolované v karanténě: Otče, pomáhej jim a uzdravuj je. Posiluj tělo i ducha. Pomáhej nám zastavit šíření nákazy.

2. Za nejzranitelnější z nás: Otče, ochraňuj naše seniory a ty, kteří trpí chronickými nemocemi. Opatruj chudé a sociálně slabé.

3. Za mladé a silné lidi: Otče, probuď v nich pozornost k slabým, ochotu vzdát se dočasně svých zvyklostí a myslet na druhé. Pomoz jim a veď je.

4. Za naši vládu, za politiky na místní i celonárodní úrovni: Otče, pomoz našim zvoleným zástupcům, aby dokázali dobře užívat všech nezbytných prostředků k boji s pandemií. Pomáhej jim a dej jim dar moudrosti a rozlišování.

5. Za představitele vědy a výzkumu: Otče, veď je cestou poznání a porozumění současnému onemocnění. Dej jim dar rozumu, moudrosti a spolupráce.

6. Za sdělovací prostředky: Otče, pomáhej všem pracujícím v médiích přinášet a předávat s vhodnou naléhavostí pravdivé a seriózní informace a nešířit lež a paniku.

7. Za ty, kteří sdělovacích prostředků užívají: Otče, ať nevyhledávají klamné informace, senzace a sami kolem sebe nešíří zlo, pomluvy ani neověřené fámy. Ochraňuj všechny před strachem a neobezřetností.

8. Za ty, kteří mají mentální handicap, a za ty, kdo jsou osamělí, izolovaní, úzkostliví a bezbranní: Otče, dodej jim všechnu nezbytnou podporu a pomoc.

9. Za lidi bez domova: Otče, ochraňuj je před nemocemi a nákazou a v každém městě jim pomoz nalézt vhodné útočiště.

10. Za pracovníky nejrůznějších oborů, kterým hrozí propouštění a finanční potíže: Otče, ochraňuj je před beznadějí a nám všem vdechni ducha pomoci, štědrosti a velkorysosti.

11. Za drobné podnikatele, kteří musí hledat obtížná řešení pro své zaměstnance a živnosti: Otče, dopřej těmto ženám a mužům potřebnou moudrost, ducha rozlišování a také sílu k oběti.

12. Za rodiny s malými dětmi a školáky, kteří jsou teď doma: Otče, pomáhej maminkám a tatínkům, aby současnou situaci zvládali a spoluprací se školou přispívali k rozvoji svých dětí. Dej, aby se jim dostalo veškeré oprávněné pomoci.

13. Za rodiče, kteří doma zůstat nemohou: Otče, pomoz jim, aby pro své děti našli vhodné řešení a opatrování.

14. Za učitele: Otče, dej jim potřebnou sílu a kreativitu k užívání nových a nestandardních způsobů výuky. Dej jim laskavost a trpělivost.

15. Za studenty: Otče, dej jim v současných nejistotách sílu hledat oporu a důvěru v tobě a odvahu k pomoci ostatním.

16. Za pastýře v církvi: Otče, obdař je tvořivostí, aby dokázali překlenovat povinný odstup od svěřených lidí. Dej jim odvahu k jakékoliv pomoci a naplň je starostlivostí o své věřící i lidi vzdálenější.

17. Za křesťanské misionáře v chudých zemích: Otče, ať i v těchto obtížných dobách hlásají svým životem tvou blízkost ke každému člověku. A nám dej, prosíme, otevřené a štědré srdce k pomoci a solidaritě s těmi, kteří žijí v daleko těžších podmínkách.

18. Za křesťany ve všech našich obcích: Otče, ať je tvůj Duch vede k modlitbě, k nezištné pomoci, službě a k vydávání důvěryhodného svědectví o tvém Synu, který miluje každého člověka bez rozdílu.

19. Za lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, za všechny pracující ve zdravotnictví a sociálních službách, za všechny lidi v první linii: Otče, děkujeme ti za jejich nasazení a službu a prosíme tě:

  • uchovávej je v bezpečí a ve zdraví.
  • opatruj jejich rodiny.
  • pomoz jim uchovat si čistou mysl a pokojného ducha.
  • ochraňuj je před úzkostí a strachem o jejich blízké.
  • naplňuj je soucitem ke každému z jejich pacientů.
  • ochraňuj je před nákazou, dávej jim sílu a čas k odpočinku.
  • nás ostatní pak naplňuj vděčností za jejich službu.

20. Za nás za všechny: Otče, naplňuj nás duchem solidarity, bratrství a blízkosti ke všem, kteří naši přítomnost a pomoc potřebují. Dej, ať se učíme stále více vyslovovat a žít „my“ a jsme ochotni k obětování nejen svého pohodlí a nadbytku, ale i ke sdílení svého času a věcí potřebných.

Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás!

Svatý Evžene*, přímluvce všech opuštěných, oroduj za nás!

Otče, věříme, že jsi Bohem nekonečně dobrým a přeješ si dobro i pro nás. Uč nás zůstávat ti věrnými i v této tíživé situaci. Pomáhej nám jít ve stopách tvého Syna, který pro nás vydal svůj život. Oslav své jméno tím, že nám poskytneš všechno nezbytné k tomu, abychom plnili tvou vůli a vzájemně se milovali skrze konkrétní skutky a službu. Ať jsme si v tvém Synu Ježíši Kristu opravdovými bratry a sestrami. Tvůj Duch ať nás vede a inspiruje. Amen.

*Svatý Evžen de Mazenod (1782 – 1861), zakladatel misionářů oblátů (OMI) se po svém kněžském svěcení odmítl stát generálním vikářem jednoho z francouzských biskupů i správcem nabízených farností. Ve svém rodném městě Aix-en-Provence chtěl pracovat u nejchudších a nejopuštěnějších. Při své službě nemocným rakouským válečným zajatcům se v kasárnách nakazil tyfem a ocitl se na okraji smrti. Zachránily ho modlitby jeho společenství mládeže.