Měsíční přehled – září 2018

V novém měsíčním přehledu na září chceme zvláště zdůraznit diecézní pouť v Teplé, na kterou jste všichni zváni a to 15. září. Na pouti bude biskup Tomáš žehnat všem pastoračním radám v diecézi. Prosíme vás také, abyste zvali své hledající přátele a známé na kurz přípravy na křest dospělých a dospívajících, který zároveň slouží jako příprava na biřmování. První setkání se uskuteční 27. září v 18:00 na faře v Plasích.

Měsíční přehled – září 2018