Právě si prohlížíte Informace farnosti – 28. srpna 2022

Informace farnosti – 28. srpna 2022

  • Rubriky příspěvkuInformace

SKOKY – SVĚCENÍ NOVÝCH ZVONŮ

V neděle 11. září v 11:00 proběhne slavnostní poutní mše spojená s posvěcením nových zvonů pro Skoky
hlavní celebrant: Mons. František Radkovský
hudební doprovod: soubor La Bilancetta s hudbou Jiřího Melcelia

Nedělní dopoledne (nejen) pro rodiny s dětmi zahájíme v říjnu.

Jak už jsme vás informovali, rádi bychom od nového školního roku rozšířili naši nedělní nabídku pro děti a mládež. Jednou měsíčně bychom se spolu s našimi rodinami scházeli na větší část dopoledne, abychom tak poskytli dětem příležitost trávit více času společně, intenzivněji se připravovat na slavení eucharistie a rodičům větší možnost k zapojení a k setkání. Předběžný program dopolední, která by až na výjimky probíhala v Santiniho sále NTM v Plasích, by vypadal takto:

9:30 – program pro děti (příprava mše, téma, písničky…)
10:30 – „dětská“ eucharistie
11:30 – společné občerstvení z donesených zásob s neformálním setkáním

První nedělní dopoledne proběhne 30. října.
Tato nabídka může být pro děti přínosná pouze tehdy, když se do přípravy programu zapojíme společně! Schůzka k základním informacím proběhne v Plasích na faře 5. září v 17:00. Zveme všechny rodiče, kteří by se chtěli a mohli jakkoliv zapojit.

KŘEST A BIŘMOVÁNÍ PRO MLADÉ A DOSPĚLÉ

Pokud ve svém okolí víte o někom, kdo se zajímá o křesťanství nebo by chtěl přijmout některou z iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie), nebo byste se sami chtěli nechat biřmovat, prosíme, ozvěte se během září Vlastimilovi, omi.

V letošním roce bude probíhat také příprava k biřmování pro mladé z našich farností. Zdá se, že se vytvoří krásná a poměrně početná skupinka mladých lidí, kteří se budou připravovat společně. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, opět vás prosíme, aby se přihlásil co nejdříve (!!!) u Vlastimila, omi.