Právě si prohlížíte Farnost vycházející

Farnost vycházející

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

tentokrát se na vás obracíme dopisem, kterým vám chceme představit nápad, který
bychom s vámi po prázdninách rádi uskutečnili. Nazvali jsme ho Farnost vycházející a
spolu s širším týmem tvořeným zástupci našich pastoračních rad a farností na něm už
přibližně rok pracujeme. Teď nastal vhodný čas, abychom do něj přizvali i všechny ostatní,
kteří by se na něm chtěli podílet. Pevně doufáme, že se dotkne co nejvíce z nás.

Farnost vycházející je vlastně rokem (od září 2023 do září 2024), ve kterém bychom chtěli
zaměřit všechno to, co v našich farnostech tady na západě prožíváme, navenek. Jde tedy
o záměr, jehož cílem by nemělo být v první řadě přilákat do kostela více lidí a získat víc
„oveček“, ale vědomě se jako farní společenství více otevřít lidem a světu kolem nás, vyjít
ze svých kostelů, a především ze svých „komfortních zón“, jak se dnes často říká, a v
duchu papeže Františka se setkávat a přitom se ani nebát ušpinit si ruce. Jedním slovem
jde o přijetí: učit se přijímat a učit se být přijímáni.

Farnost vycházející nespadla jen tak z nebe (i když tedy pevně věříme, že inspirace
odtamtud opravdu přichází), je pro nás přirozeným důsledkem našeho několikaletého
života spolu s vámi, klíčovým aspektem našeho misijního oblátského charismatu a v
neposlední řadě vyústěním synodálního procesu probíhajícího v našich farnostech.

Farnost vycházející by se tak mohla stát příležitostí k naší společné obnově ve víře, mohla
by nás zase o kousek víc posunout směrem k opravdu živému společenství Kristových
učedníků a pomoct nám nalézat nové modely života a působení v našich oblastech, kde
se struktury naší víry za poslední roky tak dramaticky proměnily a proměňovat i nadále
budou.

A co to pro nás bude znamenat konkrétně? Po tom, kdo se během roku více zapojí do
příprav našich společných „vycházejících setkání, událostí nebo akcí“, to bude jistě
vyžadovat trochu času a chuti tvořit něco s druhými. Pro všechny pak ochotu dívat se na
to, co žijeme a děláme, trochu jinak, tedy pohledem, který zahrnuje i ty, kdo jsou mimo
farnost. Základní myšlenkou je, abychom nevytvářeli spoustu nových věcí, ale spíše nově
uchopili to, co už společně děláme: být jako společenství a dělat jako společenství nejen
pro sebe, ale pro druhé.

Jako jednoduchý příklad můžeme uvést třeba Tříkrálovou sbírku, tedy tradiční akci, kterou
pořádáme už řadu let. V rámci Farnosti vycházející se na ni ale podíváme „vycházejícím“
pohledem. To znamená, že se ji pokusíme proměnit tak, aby byla příležitostí k
opravdovému živému setkání s lidmi v našich obcích. To může znamenat např. to, že
vezmeme Tříkrálovou sbírku opravdu jako prioritu: začneme ji tedy připravovat s
dostatečným předstihem, přizveme do skupin koledníků co nejvíce lidí a dětí zvenčí,
připravíme pečlivě kostýmy, hudební doprovod, dobře připravíme časový harmonogram
koledování, pokusíme se dostat do obcí, kde jsme ještě nikdy se sbírkou nebyli. Na
samotné návštěvy rodin a domů můžeme například nachystat zvláštní dobře
srozumitelnou žehnací modlitbu, kterou se děti mohou v domech a bytech modlit, její text
spolu se slovy písničky můžeme dát lidem do rukou. Zároveň jim můžeme nabídnout
kartičku s krátkým vysvětlením sbírky (její historií, konkrétním určením výtěžku…) a
pozvánkou na několik dalších akcí určených lidem zvenčí v rámci Farnosti vycházející.
Prvním cílem tak tedy nebude vykoledovat co nejvíce peněz pro Charitu, ale připravit
milou a radostnou chvíli setkání pro ty, ke kterým se vydáme. Jde samozřejmě jen o
příklad k lepšímu pochopení.

Tento dopis je jen stručným úvodním představením Farnosti vycházející. V následujícím
období se na vás jako na jednotlivce, nebo skupiny či farní společenství budeme coby
přípravný tým obracet s konkrétnějšími nabídkami nebo prosbami o zapojení a pomoc.
Připravovat se budeme také modlitebně. Společně se také v následujících týdnech
pokusíme do vycházející mentality více vrůstat.

Děkujeme vám, že putujete spolu s námi a že se námi necháváte na cestě i nadále
překvapovat a vytrhávat ze zaběhlých kolejí.

Vaši misionáři obláti a přípravný tým Farnosti vycházející