Právě si prohlížíte Farní informace

Farní informace

Milí přátelé,

úměrně k šířící se nákaze bychom jako křesťanské společenství, tedy Boží lid, který už zakouší prvotiny vzkříšení, mohli a měli být svědky stejně tak rychle se šířící naděje, pokoje a dodávání odvahy.

Právě proto vás chceme stejně jako na jaře požádat, abychom se jako společenství co nejvíce semkli a v této své službě tvůrců pokoje (kteří jsou podle Ježíše blahoslavení, tedy šťastní) se vzájemně podporovali a hledali k ní sílu právě i v naší jednotě.

Jedním z nástrojů k vytváření našeho communia (tedy společenství, sdílení a jednoty) je společná modlitba. Proto vám nabízíme návrh na domácí liturgii k Dušičkám. Stáhnout si ji můžete ZDE! Už na jaře se tento způsob modlitby pro mnohé z nás ukázal jako velmi přínosný a pro naši víru „občerstvující“. Možná není na škodu si znovu uvědomit, že liturgickým místem prvních křesťanských generací bylo jednoduše to místo, kde právě byli… Tam se rodila církev a liturgie! Je úžasné, že i tuto těžkou dobu, kterou prožíváme, dokáže Hospodin proměnit v to, abychom si připomněli, kým opravdu jsme, a rostli v ryzosti našeho života z víry a nezastavovali se jen na „zaběhnutém“ povrchu.

Jinou možností, jak se jako společenství sjednocovat v modlitbě, je společná modlitba Živého růžence za konkrétní lidi z naší blízkosti. Pokud v této naší modlitbě ještě nejste zapojeni a je vám tato tradiční modlitba církve blízká, neváhejte napsat paní Martině Matuškové (martina.matuskova@margil.cz

Dále vám chceme navrhnout modlitbu za ty z nás, kteří koronavirem onemocněli, a také za naše nakažené blízké. Pokud souhlasíte, abychom se za vás v nemoci jako farní společenství modlili, napište, prosím, na mail vlastimil@oblati.cz (popřípadě jméno svého blízkého, který se koronavirem nakazil) a my vás doplníme do našeho modlitebního seznamu, který budeme všem farníkům pravidelně rozesílat. 

Nezapomínejme ani na modlitbu přímluv za všechny, kteří s nákazou bojují. Poslali jsme vám ji na mail nebo je najdete ZDE.

Druhým nástrojem k vytváření naší jednoty je komunikace, kontakt mezi námi. Vyzýváme vás rádi k tomu, abychom si mezi sebou volali nebo psali, abychom se informovali o novinkách, především těch radostných. Slaví-li někdo z vás nějaké výročí, dejte nám to, prosím, vědět. Můžeme slavit a modlit se za vás spolu s vámi. I my se budeme snažit hledat prostředky, jak s vámi v kontaktu zůstat.

Třetím nástrojem jednoty je jistě služba. Služba v dvojím směru. Ti z nás, kteří mají sílu, čas a možnost jakkoli (byť jen sebemenším gestem) pomoci, určitě k tomu příležitost najdou. Ale jednota se tvoří i „obrácenou službou“, tedy tím, že si posloužit nechám. Pokud tedy jakoukoli pomoc nebo službu potřebujete, prosím, neváhejte se nám ozvat.

Ještě jednou vás tedy moc zdravíme a, i když se letos nesetkáme na hřbitovech ani při eucharistii za naše blízké zemřelé, jistě se sejdeme v Duchu svatém při naší společné domácí liturgii.

PS: Nabídka otevřených kostelů k individuální modlitbě a sv. přijímání zůstává v platnosti.