Právě si prohlížíte Farní informace / 9. září

Farní informace / 9. září

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

tentokrát se na vás z Plas obracíme jen s několika připomínkami a jedním návrhem.

Ještě jednou vás chceme srdečně pozvat na náš Farní den, který se uskuteční už tuto neděli 12. září od 10:00 v Plasích. Pokud budete jen trochu moct, prosíme vás, abyste se zdrželi i po společné eucharistii na občerstvení a následný program. Nápoje zajistíme my obláti, o něco na sdílený stůl chceme poprosit vás. Sladkého se obvykle sejde poměrně dost, proto prosíme i o něco malého slaného. Moc se těšíme a děkujeme!

Při společné mši budeme také žehnat dětem do nového školního roku. Pokud je to možné, ať si, prosíme, děti s sebou vezmou své aktovky. Díky!

Před Farním dnem se v sobotu můžete přijet do Plas (na faru) společně s námi modlit, zpívat a tančit při obnovených Plaských chvalách. Začínáme v 18:00.

A teď ten návrh… Jak dobře víme, 8. a 9. října proběhnou parlamentní volby. Náš biskup Tomáš nás vybízí, abychom se na tuto důležitou událost jako křesťané také připravili. V pastýřském listu, který jsme předminulou neděli četli, zmiňuje možnost připojit se k výzvě biskupů skrze modlitbu (např. desátek růžence „který nám Ducha sv. seslal“) a půst (na první říjnový pátek). Za vhodnou přípravu (zvláště při našem „volebním rozlišování“) považuje také např. četbu některých pasáží nejnovější sociální encykliky papeže Františka „Fratelli tutti“. Tento návrh s radostí sdílíme, a proto bychom vám chtěli nabídnout, aby část naší předvolební přípravy proběhla společně.

Za četbu jistě stojí encyklika celá… Pevně věříme, že se k ní jako farní společenství co nejdříve vrátíme (Františkovo magisterium bude pravděpodobně obsahem letošní Sobotní školy). U této příležitosti jsme ale vybrali dvě kapitoly: 5. „Lepší způsob politiky“ a 6. „Dialog a sociální přátelství“. Jde asi jen o 36 stran, 70 paragrafů.

Kniha je dostupná v tištěné podobě, bohužel ale není kvůli právům nakladatele dostupná elektronicky. Jistě stojí za to, abychom si ji zakoupili. Pro naše potřeby vám ale můžeme posílat oskenované stránky těchto vybraných pasáží.

Navrhujeme tedy, abychom do voleb (4 týdny) tyto dvě kapitoly přečetli a v týdnu před volbami uspořádáme pro zájemce krátké videosetkání s diskusí nad textem. Abychom četli jako společenství dohromady, nabízíme toto rozvržení:

Farní předvolební četba a studium 5. a 6. kapitoly encykliky Fratelli tutti:

12. – 18. září: paragrafy 154 – 175

19. – 25. září: paragrafy 176 – 197

26. září – 2. října: paragrafy198 – 214

3. října – 8. října: paragrafy 215 – 224

4. října 18:30 on-line setkání s diskusí

Děkujeme a těšíme se nejpozději v neděli na setkání!

Vaši misionáři obláti