Právě si prohlížíte Farní informace / 8. listopadu

Farní informace / 8. listopadu

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé a farníci,

chceme vás z Plas jen v krátkosti pozdravit a popřát vám hezký a snad i pokojný nový týden.

Pomalu se blížíme ke konci liturgického roku, za tři týdny vstoupíme do adventu, kterým se budeme snažit projít společně. Už teď by bylo dobré začít přemýšlet nad nějakým hezkým a třeba i originálním rodinným adventním věncem… Kromě společných domácích liturgií, které se spolu s vámi pokusíme nachystat, vás jistě poprosíme právě i o fotografie vašich adventních věnců. Ideálně samozřejmě i s vámi. Budeme je pro radost nás všech sdílet s ostatními farníky a přáteli.

Pokud jde o naše „kovidově“ nemocné, zdá se, že mezi sebou nemáme opravdu těžké případy. Přesto prosme za všechny, kteří touto nemocí procházejí, ale i za ty, kteří jsou v karanténě nebo se cítí osamocení.

I když jsme v našem setkávání stále omezeni, život ve farnosti běží dál. Mnozí z vás využívají časů otevřených kostelů k přijetí eucharistie nebo i svátosti smíření. S několika skupinkami se setkáváme on-line během různě zaměřených videokonferencí. 

Příští sobotu nás čeká už třetí setkání formační „Sobotní školy“, které se účastní už přes 40 „studentů“. 

Zítra se poprvé setkáme i s našimi nejmenšími dětmi během „náboženství na dálku“. Pokud všechno proběhne technicky dobře, budeme se vídat jednou za 14 dní. Prosíme, modlete se i za rodiče a učitele, kteří teď s dětmi tráví na počítači při výuce opravdu hodně času. 

Pro naše skvělé „puberťáky“ je počítač samozřejmě běžnou záležitostí. I proto výborně funguje i on-line setkávání společenství tzv. „Oldies“ (starších dětí nebo mladší mládeže…). Jsou to fakt zlatíčka 🙂 

Pokud to bude jen trochu možné, uskuteční se snad alespoň první virtuální setkání nového kurzu pro lektory, akolyty a služebníky eucharistie. Jsme moc rádi, že se do této formace zapojí osm našich farníků.

Čas pandemie ale rozhodně není jen časem omezení, je to také doba velkých možností a příležitostí, jak si být nablízku i přes fyzickou vzdálenost. Znovu vás vyzýváme, abyste se nám ozvali, pokud byste měli zájem o přijetí eucharistie nebo svátosti smíření doma. Jistě se musíme omezit jen na nezbytně nutnou dobu návštěvy, ale rádi vás uvidíme. Děkujeme i všem, kteří s námi jste ve spojení přes mail, telefon nebo jiné komunikační prostředky.

Prosíme vás, abychom spolu sdíleli i důležité události v našich rodinách a životech. Pokud se chystáte oslavit nějaké důležité jubileum nebo významnou událost, napište nám. Rádi se budeme za vás s ostatními modlit nebo si s vámi na dálku třeba přiťukneme něčím dobrým. Sdílení života je to nejvíc, co si můžeme vzájemně darovat. Dnes například slaví narozeniny Martina Matušková z Manětína! 🙂 Všechno nejlepší!

Pokud jde o naši oblátskou komunitu, nám se daří velmi dobře. Kromě farních záležitostí pokračuje Günther ve své vězeňské pastoraci. Cítí se na Borech stále víc doma. Kdo ví… 🙂 Petr zase tráví spoustu času plány kolem dolnobělské fary a také jejich postupnou realizací. Do nových území a věcí s nimi spojených proniká s velkou chutí a nadšením. Nová místa a hlavně noví přátelé z dolnobělského a ledeckého okruhu nám vůbec dělají všem radost. A z těch „starých“ se radujeme nepřetržitě 🙂 Já se kromě neustálého překládání oblátských dokumentů snažím také trochu dobrovolničit.

Chceme také poděkovat vám všem, kteří nám jakkoliv pomáháte: otevíráním a zavíráním kostelů, roznášením sv. přijímání nemocným, pomocí s ekonomickými a správními záležitostmi a v neposlední řadě také skrze vynikající sladkosti a slanosti, kterými nás obdarováváte. Díky!

Milí přátelé, jak vidíte, náš duchovní život a naše víra nejsou vázány na konkrétní místa. Setkání s Pánem není omezeno na kostely a chrámy. Kostely nejsou ani dnes uzavřené! Dnešními kostely, kde se opravdu a v pravdě setkáváme se vzkříšeným Pánem, jsou totiž teď naše domovy, rodiny, pracoviště, nemocnice, charitní zařízení, domy pro seniory… To jsou dnes naše kostely, tam prožíváme svou liturgii. A nejen v neděli! To jsou místa naší víry, naděje a lásky. Tak nám všem přejeme hodně sil, trpělivosti a radosti do všech setkání s Pánem ve tvářích lidí, v přírodě, v jeho Slovu, v modlitebním rozhovoru, při práci, při ošetřování nemocných, při malých službách bližním, v úsměvu druhého člověka…

Vaši misionáři obláti