Právě si prohlížíte Farní informace / 6. února

Farní informace / 6. února

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

po několika dnech vás zase srdečně zdravíme z Plas. Jelikož se pomalu (nebo spíš dost rychle) blíží postní doba, tak vám posíláme nové farní informace, které jí budou z velké části věnovány. I proto budou tentokrát trochu obsáhlejší…

1) Společná postní cesta ke vzkříšení 2021

Myslíme si, že je velmi pravděpodobné, že postní dobu prožijeme ještě stále mezi různými omezeními, která nám nedovolí úplnou fyzickou účast na farním životě. Proto jsme se rozhodli, že vám nabídneme, abychom letošní přípravu na Velikonoce prožili opět trochu jinak. Důležité ale je, že bychom jí chtěli projít společně. Společně s vámi, našimi farníky, ale i s našimi přáteli, kteří do našich farností sice územně nepatří, ale vnímají se jako součást naší rodiny.

Pevně věříme, že snad už nikdo z nás nepochybuje o tom, že kromě všeho špatného a zlého, co tato doba bohužel přináší, je jejím velkým pozitivem to, že se více rozpomínáme na to, že své křesťanství nežijeme pouze v kostelích a chrámech, ale především v každodenním životě. Proto i náš návrh bude opět založen na domácí modlitbě, ať už se ji budete modlit sami, nebo spolu s rodinou. Důležité ovšem je, že do toho půjdeme všichni spolu.

Modlitba, která zároveň nahradí pravidelné farní postní exercicie, nebude vůbec složitá a bude mít samozřejmě svůj postní „nádech“.

Půst zahájíme jako vždycky Popeleční středou. A i když se letos nebudeme do určité míry moct této liturgie účastnit tak jako obvykle, určitě si doma přečtěme evangelium, které v tento den každoročně slýcháváme (Mt 6,1-6.16-18). Uvádí nás do čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce tím, že nám předkládá už tradiční tři „postní“ skutky: almužnu, modlitbu a postní kající skutek. A právě na nich bychom rádi naši společnou cestu ke Vzkříšení založili.

Jak bude všechno vypadat? Aby naše letošní postní doba byla opravdu cestou ke Vzkříšení, navrhujeme vám, že bychom po celou její dobu meditovali především o čteních, která se čtou o velikonoční vigilii a která představují v malém celé dějiny spásy člověka. Samozřejmě je nutné, aby se všech sedm čtení, která o velikonoční noci zaznívají před novozákonní epištolou, která už ohlašuje Vzkříšení, dotýkalo našeho konkrétního života tady a teď.

Začali bychom týdnem, v jehož středu je Popeleční středa (letos připadá na 17. únor). Tak bychom získali opravdu sedm týdnů, a tudíž mohli v každém z nich rozjímat o jednom z oněch sedmi „prvních“ čtení velikonoční vigilie.

Každý týden vám budeme zasílat stručné schéma s konkrétním čtením, impulzem k rozjímání a návrhem, jak toto naše společné „slovo na týden“ také konkrétně žít. Nepůjde tedy o klasickou domácí bohoslužbu, na kterou jsme už zvyklí, ale o týdenní cestu, kterou bude dobré zahájit vždy v neděli na počátku týdne nebo, v případě hned prvního týdne, o Popeleční středě.

Modlitba bude zastoupena rozjímáním daného textu. Navrhujeme vám, abyste si v každém týdnu námi navržený text doma denně četli a ve vámi zvolený den se nad ním pomodlili tradiční modlitbu zvanou „Lectio divina“. Pro mnohé z vás jde jistě o něco velmi dobře známého, ale jelikož existuje mnoho podob této modlitby, chceme vám nabídnout společný postup. Zároveň vám každý týden navrhneme jeden skutek milosrdenství nebo lásky (almužna) a jeden skutek pokání. Ty budou vždy nějakým způsobem vztaženy k danému textu.

Touto strukturou bychom chtěli dojít k tomu, abychom na Velikonoce všem čtením nejen dobře rozuměli, ale především, aby s nimi každý z nás udělal vlastní osobní zkušenost. Jistě pak pro nás bude velikonoční Aleluja, které po těchto sedmi čteních zazní, ještě mnohem radostnější. A to i v případě, že by snad ještě nebylo možné se o vigilii sejít…

Strukturu modlitby najdete najdete zde!

2) Popeleční středa

Přemýšleli jsme, jak za současných podmínek přistoupit ke slavení liturgie popelce. Doporučení přišlo také od o. biskupa. Nakonec vám navrhujeme následující řešení: Popelec budeme v našich farnostech udělovat (pokud se situace výrazně nezhorší) takto:

– při eucharistii na Popeleční středu 17. února pro staré farní okruhy: Manětín, Křečov, Obora

– v neděli 21. února pro nové okruhy: Dolní Bělá, Ledce, Všeruby a Líšťany

– V Nečtinech bude popelec udílen při pravidelné sobotní mši 20. února.

Časy nedělních mší zůstávají stejné.

Prosíme tedy naše farníky POUZE ze starých okruhů, aby se co nejdříve přihlásili k účasti na liturgii Popeleční středy!!!

Místa a termíny udílení popelce:

Popeleční středa 17. února:

Manětín 16:00 a 17:00

Křečov 16:00 a 17:00

Obora 16:00 a 17:00.

Zájemci o místa v Manětíně a Křečově, ať se, prosíme, co nejdříve (!!!) hlásí u o. Günthra (603 742 887) a zájemci o Oboru u Vlastimila (733 755 901).

Nečtiny (v sobotu 20. února v 16:00), Dolní Bělá (v neděli 21. února v 8:00 a 9:00), Ledce (v neděli 21. února v 9:00 a 10:00), Všeruby (v neděli 21. února v 10:00) a Líšťany (v neděli 21. února v 11:00) zůstávají v nezměněné sestavě jako doposud. Není tedy třeba se znovu hlásit!

3) Margaret Karram

V našich farnostech máme zastoupené Hnutí fokoláre, jehož Generální shromáždění probíhající na přelomu ledna a února zvolilo novou prezidentku. Stala se jí Margaret Karram, Arabka katolického vyznání pocházející ze Svaté země. Všem našim členům Mariina díla blahopřejeme!

4) Živý růženec

V poslední době nás dva z členů našeho farního společenství Živého růžence předešli do plnosti života: pan Bušek a paní Šimková. Získali jsme tak mocné přímluvce v plnosti Božího království. Pokud byste věděli o někom dalším, kdo by se spolu s námi chtěl za úmysly členů a úmysly své společně modlit, prosíme, odkažte ho na Martinu Matuškovou, která je za společenství zodpovědná (608 330 381).

5) PES

Jen připomínáme, že po dobu platnosti 4. a 5. stupně protiepidemických opatření (PES) budou nedělní bohoslužby probíhat stále jako doposud, tedy střídavě: jednou za 14 dní slavíme mše ve starém okruhu, zatímco v novém je možnost přistoupit individuálně ke sv. přijímání, a v neděli následující probíhá vše naopak. Místa jsou rezervována tak jako doposud, není tedy třeba se znovu hlásit.

6) Mirabilia Dei

Děkujeme paní Legové st., paní Beránkové, Laubrové a manželům Sýkorovým, že se s námi podělily o svá „mirabilia Dei“ z loňského roku. O krásných a silných Božích dotycích se můžete dočíst zde. Velké díky!

Milí přátelé, omlouváme se za to, že dnešní informace jsou tak dlouhé, ale kvalita vztahů do velké míry závisí na sdílení a komunikaci. Máme-li se stávat čím dal jednotnější rodinou, je třeba, abychom se spolu učili také komunikovat a sdělovat si důležité záležitosti.

Moc vás zdravíme, modlíme se, abyste byli uchráněni nákaz a nemocí a hlavně abyste zakoušeli silnou a láskyplnou Boží blízkost.

Vaši misionáři obláti