Právě si prohlížíte Farní informace / 5. listopadu

Farní informace / 5. listopadu

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

z Plas vás opět zdravíme a posíláme jen pár informací.

1) Martina Matušková nás upozornila na přednášku o sv. Ludmile, na kterou vás tedy srdečně zveme.
Přednášejícím je prof. Ing. PhDr. Jana Royt, Ph.D., DrSc (FF UK) a tématem je: „Svatá Ludmila a její
kult v době baroka“. Přednáška se bude konat v pondělí 8. 11. 2021 od 17.00 hod. v přednáškovém
sále Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích (Stará cesta 558) v rámci cyklu Za
poznáním baroka, který pořádá Muzeum a galerie severního Plzeňska ve spolupráci s okresním
archivem.

2) Zveme vás také na „Hubertskou“ mši, kterou budeme slavit v Líšťanech již tuto sobotu 6. listopadu
v 16:00. Jelikož nebylo do posledního okamžiku jasné, jestli se bude moct mše konat, není uvedena ve
farním rozpisu.

3) Po konzultacích s našimi pastoračními radami byli jako koordinátoři synodální cesty v našich
farnostech jmenováni: Kristýna Koderová, Vlaďka Hánová a František Pešík (starý okruh) a Irena
Doleželová, Martina Vaňková a Pavel Sála (nový okruh). Členem synodálního týmu bude i Karel Ženíšek
jako zástupce pastorační rady. Koordinátoři ze všech farností naší diecéze se setkají tuto sobotu
v Liticích, kde se dozvědí základní informace. O dalším postupu synodálního procesu v našich
farnostech vás budeme brzy informovat. Prosíme vás, abyste tomuto dalšímu prorockému kroku papeže
Františka věnovali pozornost. Jde o to, abychom v církvi žili opravdu společně, sdíleli společnou misii a
přebírali spoluzodpovědnost za to, jak naše církev bude v budoucnosti vypadat.

4) V posledních týdnech se k nám různými cestami dostávají obavy některých z vás o osudu určité části
mobiliáře z plaského kostela, která se po jeho opravě už nevrátila zpět. Někdy jde o přímý dotaz, jindy
ale o šíření lživých informací o tom, že některé sochy byly ukradeny, že skončily v Mariánské Týnici
apod. Chceme vás ve vašich obavách uklidnit: nic nebylo ukradeno. Některé části mobiliáře se po
dohodě s památkáři do nově restaurovaného kostela nevrátí, protože nemají patřičnou uměleckou ani
spirituální hodnotu. Všechny se nacházejí v depozitáři v Teplé. Váš zájem je samozřejmě pochopitelný,
jen vás chceme i touto cestou požádat, aby nedocházelo ke zbytečnému šíření nepravd a neklidu a také
abychom hodnotu našich kostelů a jejich vybavení začali více společně vnímat jako nástroj sloužící
k vytváření živého společenství víry (Ef 2,20-22; 1Kor 3,9-17), a nejen jako historicko-umělecké
památky, které mají svou cenu samy v sobě (což je v mnoha případech jistě také pravda). Moc vám
děkujeme.

Z Plas vás zdravíme a přejeme pokojné a radostné dny.