Právě si prohlížíte Farní informace / 30. prosince

Farní informace / 30. prosince

  • Rubriky příspěvkuInformace

Informace ke stažení zde!

Milí farníci, milí přátelé,

pomalu začínáme odpočítávat hodiny starého roku a s nadějí vyhlížet rok nový. A tento přelom je každoročně velmi důležitým časem, ve kterém máme možnost se trochu zastavit a podívat se na svůj život Božím pohledem. Právě k tomu vám nabízíme i naši další domácí bohoslužbu určenou tentokrát pro poslední hodiny roku starého nebo první den roku nového. Průvodcem nám tentokrát bude Mariin způsob smýšlení. Nenechme si utéct příležitost znovu si uvědomit, jak je Bůh v našich životech činný, a třeba se nechat i trochu překvapit tím, jak uplynulý rok nebyl vůbec jen rokem covidovým.

V našem společenství Živého růžence, které pod patronátem Martiny Matuškové velmi dobře funguje už nějaký ten rok, se obvykle modlíme za sdílené bolesti a starosti nás samotných nebo nám blízkých lidí. A je to věc opravdu silná. Co kdybychom ale právě teď společně sdíleli i radost nad tím, co jsme s Pánem tento končící rok zakusili dobrého? A nemusí jít vůbec o žádné velké přelomové věci, ale malé všední radosti, které nás na naší cestě víry trošku utvrdily nebo popostrčily vpřed. Pokud se tedy s námi budete domácí bohoslužbu modlit, navrhujeme vám, abyste vybrali jeden ze svých letošních „mirabilia Dei“ (viz bohoslužba), v pár slovech tuto situaci popsali a poslali na mail: vlastimil@oblati.cz. Třeba z těchto Božích radostí vznikne děkovná litanie, kterou pak budeme sdílet se všemi ostatními v našich následujících informacích. Díky za sdílenou radost.

Pokud jde o bohoslužby v následujících dnech, zůstává pro tento týden vše tak, jak jsme oznámili. Do konce týdne tedy bude jen možné přistoupit individuálně k přijetí sv. přijímání, a to:

ve čtvrtek 31. prosince

Nečtiny 16:00 – 16:30

v pátek 1. ledna

Dolní Bělá 8:00 – 8:30

Manětín 8:00 – 8:30

Křečov 9:00 – 9:30

Ledce 9:30 – 10:00

Obora 9:30 – 10:00

Všeruby 10:30 – 11:00

v sobotu 2. ledna

Nečtiny 16:00 – 16:30

v neděli 3. ledna

Dolní Bělá 8:00 – 8:30

Manětín 8:00 – 8:30

Křečov 9:00 – 9:30

Ledce 9:30 – 10:00

Obora 9:30 – 10:00

Líšťany 10:30 – 11:00

Na neděle v následujících týdnech se pokoušíme najít nové řešení, i když všechno bude samozřejmě znovu záviset na vývoji situace a vyhlášených omezeních.

Poslední informace se týká Tříkrálové sbírky. Charita České republiky se rozhodla, že letošní ročník bude vzhledem k situaci probíhat pouze on-line. Více informací o tom, jak můžete letos přispět, najdete zde: https://www.trikralovasbirka.cz/

Milí přátelé, chceme vám spolu se spolubratry opravdu poděkovat za letošní společnou cestu. Byl to rok překvapivý nejen kvůli zvláštním okolnostem, uprostřed kterých jsme se všichni ocitli, ale i tím, že jsme byli všichni postaveni před novou výzvu propojování farností. Je nám jasné, že především pro nové oblasti šlo a stále ještě jde o nové „zvykání si“, přijímání občas ne zcela ideálních řešení, nových způsobů a stylů. Změny se musely nutně dotknout i našich „starých“ farních okruhů a i tam bylo třeba trpělivosti a ochoty k ústupkům. Tímto způsobem hledání a zkoušení bude naše společná cesta ještě muset pokračovat. Vždyť i sama doba, kterou prožíváme, na nás křičí, že už nemůžeme jít dál tak, jak jsme byli zvyklí.

Omlouváme se za situace nedorozumění a prosíme o odpuštění za všechny chvíle, kdy jsme vám slovy nebo jednáním nebyli tak blízko, jak bychom být měli a chtěli.

Zároveň ale chceme za svou komunitu vyjádřit radost ze všech setkání s vámi, která se od první společně slavené eucharistie v Mariánské Týnici už odehrála. Byla jich celá řada a pro nás šlo vždy o velké obohacení. Jsme rádi za každého z vás a děkujeme Pánu za to, že můžeme právě spolu s vámi sdílet svou cestu víry.

Přejeme vám, aby začínající rok byl pro nás všechny opravdu rokem novým, tak novým, jak jen Bůh tvoří nové všechny věci. A už dnes se těšíme na to, co nám společně přinese za požehnání.

Díky!

Vaši misionáři obláti