Právě si prohlížíte Farní informace / 29. dubna

Farní informace / 29. dubna

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

určitě jsme všichni rádi, že se situace kolem pandemie začíná zlepšovat, i když každý úbytek nemocných je křehký, a musíme být tedy i nadále opatrní a obezřetní. I dál se z řad našich blízkých známých a přátel dozvídáme o dlouhodobých následcích této nemoci a o tom, jak není po prodělání nemoci vyhráno. Pokračujme proto i nadále v ohleduplnosti k sobě navzájem, a to právě i teď, když se uvolňují omezení týkající se mimo jiné i bohoslužeb. Co to pro naše farnosti konkrétně znamená?

Od neděle 2. května (včetně) je zrušen dvoutýdenní cyklus střídání slavení eucharistie a podávání sv. přijímání. Vracíme se zpět ke každonedělnímu slavení eucharistie na všech obvyklých nedělních místech našeho území. Návrat k „normálu“ to ale není, protože musíme i dál dodržovat základní hygienická opatřená, tedy nošení respirátoru během celého průběhu mše, dezinfekci rukou při vstupu do kostela a především dodržování minimálně dvoumetrových odstupů (s výjimkou rodinných příslušníků žijících pod jednou střechou).

Nebude tedy ani nadále možný „volný výběr“ nedělní eucharistie. Zůstávají v platnosti předem určené skupinky, na které jste už dlouhé týdny zvyklí. Proto vás prosíme, abyste i dále chodili na to místo nedělní eucharistie, kam jste chodili doposud, a v hodinu, která vám byla určena. Změny se týkají jen těch z vás, jejichž mše se vzhledem k možnosti většího počtu účastníků ruší.

Beze změny (kromě toho, že mše bude tedy už každou neděli) zůstávají tyto rezervované skupiny:

Nečtiny sobota 16:00

Dolní Bělá neděle 8:00 a 9:00

Změny se týkají všech ostatních míst a skupin:

Manětín: Vracíme se k jedné eucharistii v 8:00.

Obora: Budou dvě eucharistie v 9:00 a 10:00. Třetí skupina, která doposud chodila na 11:00, byla po domluvě rozdělena do dvou předcházejících mší. Každý tedy ví, kdy má na mši přijít.

Křečov: Vracíme se k jedné eucharistii v 9:30.

Ledce: Vracíme se k jedné eucharistii v 10:00.

Všeruby/Líšťany: Vracíme se ke střídání mše na jednom ze dvou míst v obvyklém čase 11:30.

V neděli 2. května začínáme ve Všerubech!

Pokud se bude situace i nadále zlepšovat a stát umožní konání hromadnějších akcí, počítáme o prázdninách s tradičními setkáními pro mladé v Nečtinech.

Opravdu srdečně a radostně zveme všechny mladé ve věku 14 – 18 let na Úlet. Letos se uskuteční od 1. do 7. srpna.

Pro „starší mladé“ (19 – 33 let) je i letos určen ROZLET, tedy něco mezi duchovními cvičeními a puťákem s velkým důrazem kladeným na společenství. Rozlet proběhne od 25. do 31. července.

Bližší informace o obou akcích a také přihlášky naleznete zde: https://www.bip.cz/nnn21

Prosíme vás, abyste o možné účasti na těchto prázdninových setkáních informovali nejen své děti a vnuky, ale i jejich přátele nebo mladé, které znáte ve svých širších rodinách nebo okolí. Děkujeme!

Tradiční Květinový jarmark pro sirotčinec v Tanzanii proběhne v neděli 30. května po mších v Oboře. Zasvěcení vědí, že už několik let pořádáme v našich farnostech „trh květin, odnoží a sazenic“, jehož výtěžek je určen pro sr. Ludmilu, která je spoluzakladatelkou sirotčince Karibu Nyumbani v Tanzanii a která nám o své zkušenosti před několika lety vyprávěla na farním setkání. Pořadatelkou jarmarku je každoročně Lucka Bartůšková z Obory. Vzhledem k letošním omezením v našem setkávání jsme se rozhodli vozit s sebou na květnové nedělní mše pokladničku, kam budou moci na tento účel přispět i ti z vás, kteří se samotného jarmarku účastnit moct nebudou. Děkujeme za podporu.

O prázdninách proběhnou v naší diecézi také poměrně rozsáhlé personální změny v obsazení více farností. Dopis o. biskupa Tomáše věnovaný těmto změnám a přehled změn samotných najdete na této adrese:

https://www.bip.cz/cs/novinky/2021-04-dopis-biskupa-tomase-k-personalnim-zmenam-v-diecezi

S přáním radostných a pokojných stále ještě velikonočních dní vás všechny zdravíme z Plas.

Vaši misionáři obláti