Právě si prohlížíte Farní informace / 15. ledna

Farní informace / 15. ledna

  • Rubriky příspěvkuInformace

Informace ke stažení zde!

Milí přátelé,

už delší dobu jsme se vám neozvali, což je vlastně dobré znamení, protože to také může znamenat, že nedochází k žádným dalším změnám, a tudíž ani k novým požadavkům na vás samotné. Ale pár řádek je, myslíme, dobré zase napsat, abyste věděli, že na vás myslíme a že zůstáváme všichni spojeni, i když s tím setkáváním to ještě není úplně tak, jak bychom si představovali.

Tak alespoň pár novinek z křesťanského světa.

– Jak asi už víte, papež František (který se mimochodem právě dnes nechal očkovat proti koronaviru) pokračuje ve své úžasné snaze o proměnu církve ve smyslu přímějšího nasměrování na Krista a zdůrazňování toho, co je pro naši víru opravdu podstatné. Jedním z jeho prvních dokumentů v novém roce je tzv. „motu proprio“ (tedy dopis vydaný z vlastního popudu) „Spiritus Domini“ (Duch Páně), kterým uděluje jednotlivým biskupským konferencím svolení k tomu, aby byla skrze liturgický obřad udělována trvalá služba lektorů a akolytů mužům i ženám. Doposud mohli tuto službu trvale přijmout jen muži. A to je tedy radostná zpráva! Možná pro někoho jen malý krok, ale přesto velmi významný. Na větší kroky totiž nejsou ještě mnozí připraveni. 😊 Co to znamená? Především to, že papež tímto způsobem zdůrazňuje jednu opravdu klíčovou věc, a to že celý Boží lid je mocí křtu lidem kněžským, v němž každý má mít možnost a povinnost své křestní kněžství podle svého stavu naplňovat ve prospěch celého společenství. Je to další z mnoha kroků, kterým papež František oceňuje a dodává hodnotu ženám a jejich službě v církvi.

– Od pondělí 18. ledna bude tradičně probíhat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho letošním mottem je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ (srv. Jan 15,5-9) Zahájení se uskuteční ve sboru Církve bratrské v Praze 3 a bude přenášeno on-line. Kázat bude náš biskup Tomáš, který je v rámci ČBK zodpovědný právě za ekumenismus. Pojďme se k této iniciativě připojit svou osobní pravidelnou modlitbou za jednotu i my v našich farnostech.

– Třetí neděle v mezidobí je od loňského roku nedělí Božího slova. I v tomto případě jde o novinku papeže Františka, který chce tímto způsobem vrátit prvořadý význam Božího slova do životů nás katolických křesťanů. Co kdybychom se u této příležitosti zavázali k tomu, že své Písmo vezmeme do rukou každý den, třeba jen na 5 minut, a přečteme si nějaký krátký úryvek z evangelia nebo z jednoho z Pavlových listů… Jednoduchá by byla třeba i četba evangelia z příslušné mše daného dne. Co říkáte?

– Děkujeme také těm, kteří se ozvali se svou osobní loňskou Boží „podivuhodnou věcí“ (viz předcházející dopis). Budeme rádi, pokud se s námi o nějakou, třeba i úplně obyčejnou, radost, která vás na cestě víry loni popostrčila, podělíte i vy. Chtěli bychom tato naše „mirabilia Dei“ uveřejnit v našich příštích farních aktualitách.

– Jen pro připomenutí: i nadále pokračujeme v nedělním střídání eucharistií s možností individuálního přijímání. V neděli 17. ledna budou mše sv. ve „starém“ okruhu (v novém bude možnost přistoupit ke sv. přijímání) a v neděli 24. ledna naopak. K účasti na nedělní mši je třeba se přihlásit! Při přihlašování se dozvíte také čas vaší mše. Pokud jste tak už učinili, platí vaše rezervace pro celé období 4. a 5. stupně PSA.

– Pokud máte zájem o sv. přijímání udělené doma, prosíme, abyste se nám ohlásili.

S radostí a vděčností vás z Plas zdravíme a prosíme, abychom se za sebe navzájem modlili.

Vaši misionáři obláti