Právě si prohlížíte Dopis farnosti – 1. neděle adventní

Dopis farnosti – 1. neděle adventní

  • Rubriky příspěvkuInformace

Milí přátelé,

spolu s pozdravem z Plas zveřejňujeme také nový rozpis na prosinec. Tentokrát jsou to 3 stránky… Bohužel je ale velmi pravděpodobné, že ne všechno, co je v něm psáno, budeme moct i uskutečnit.

Jak všichni dobře víme, situace se stále zhoršuje. Strach, především ale sobectví a kult tzv. „osobní svobody“ oslepují mnoho lidí, i křesťanů. Přitom ani jedno nemá nic společného s naší vírou. Strach lze určitě pochopit, a proto si to biblické stále se opakující „Nebojte se!“ musíme navzájem připomínat a v odvaze se podporovat. Ale se sobectvím a individualismem musíme uvnitř sebe každý bojovat, protože naše svoboda je vždy svobodou společnou, vztahovou a služebnou: „Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.“ (Gal 5,13)

Připomíná nám to i advent, do kterého zítra vstoupíme. Advent je v malém vlastně celý náš život. Je to cesta a čekání. Víme, kam jdeme, a to nám osvětluje už i naši současnou cestu. Proto i krizemi a těžkými časy můžeme vždy procházet s nadějí. 

Ale co ti, kteří to nevědí? Ti, kteří se s Přicházejícím nesetkali a nevědí, kam jdou? A znovu nejde jen o „nekostelové“, ale o mnoho křesťanů, pro které je advent jen každoročně se opakující přípravou na Vánoce… a tak z různých důvodů šíří rozdělení, falešná proroctví a zlobu. Ale první advent už přece proběhl před 2000 lety. My už jsme zachráněni, my už jsme součástí Kristova narozeného lidství. Teď čekáme na plnost života, na plnost Království, „na nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“. (2 Petr 3,13)

Je úžasné, jak nás tedy dnešní krize přivádí k nutnosti toho, o čem pořád mluví papež František: církev je svou podstatou misijní a jejím úkolem je hlásat radostnou zvěst. Povzbuzujme se tedy v této radosti pramenící z Boží lásky ke každému člověku mezi sebou a předávejme ji dál. Není při tom třeba žádných hrdinských skutků, alo obyčejné lidské, vlastně Boží, blízkosti. Pokud letos uděláme někomu radost jen třeba tou naší „adventní štafetovou svíčkou“, nebude to zbytečný advent.

Tak tedy krásný advent plný naděje, přátelé.

vaši misionáři obláti z Plas